Lămurire

    – Cum se miră unul cu dublă personalitate?
    – Vai de mine și de mine!

    Deja ai votat!