La restaurant

    În restaurant, după o lungă aşteptare, clientul întreabă:
    -Nu vă supăraţi, chelnerul care mi-a luat comanda mai lucrează la dumneavoastră?

    Deja ai votat!