Românii după comunism

Popor harnic și tenace

Ce-a construit socialismul

Iar din nouăzeci încoace,

Dărâmă capitalismul!

-Dumitru MONACU

Deja ai votat!