Vot în Consiliul Municipal pentru extinderea Parcului “Mihai Eminescu”

0

Parcul „Mihai Eminescu” va fi extins prin regenerarea unui teren degradat, neutilizat, aflat pe strada Vârnav, numărul 17 A. Astăzi, consilierii municipali, întruniţi în şedinţă extraordinară, au votat două proiecte de hotărâre care vizează „Amenajarea zonei de recreere strada Vârnav, 17 A” şi indicatorii tehnico economici ai acestei investiţii.

Bugetul proiectului, în forma aprobată de fnanţator, este de 3.372.012 lei, din care 3.295.712 lei finanţare nerambursabilă. Contribuţia municipalităţii este de 76.299 lei, din care 67.259 lei reprezentând 2% din valoarea elegibilă a proiectului, la care se adaugă  9.040 lei cheltuieli neeligibile. Finanţarea neramburabilă este asigurată în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa 4, Sprijinirea dezvoltării urbane durabile prin realizarea de activităţi destinate îmbunătăţirii mediului urban. Această finanţare se acordă pentru reconversia funcţională şi/sau reutilizarea unor terenuri şi suprafeţe abandonate şi neutilizate din interiorul municipiilor reşedinţă de judeţ şi transformarea lor în zone de agrement şi petrecere a timpului liber pentru comunitate.

Potrivit celor precizate de primarul Cătălin Flutur, Parcul „Mihai Eminescu” va fi extins cu tot ce înseamnă utilităţile unui parc, o noutate fiind pista de alergare.

Proiectul include: alei care totalizează 1908 metri pătraţi, spaţii verzi (1854 metri pătraţi), o pistă de alergare (307,56 metri pătraţi), împrejmuire (309 metri liniari), fântână arteziană (şapte metri pătraţi), două cişmele, bănci. Din documentaţie reiese că defrişările vor fi minime şi se vor limita la arborii uscaţi, aspectul natural nefiind afectat de materialele folosite pentru dotări. Materialul propus pentru aleile pietonale este gazonul înierbat natural. Intervenţiile de amenajare peisagistică propuse nu afectează structura lizierei şi a arborilor existenţi, urmărindu-se păstrarea integrităţii peisajului natural.

Deja ai votat!
se încarcă...