Bacalaureat 2020 – Candidaţii pot susţine examenul într-un centru aflat în apropierea locuinţei

0

Conducerea Inspectoratului Şcolar a anunţat că, pornind de la noile reglementări vizând examenul de Bacalaureat, elevii pot susţine probele într-un centru apropiat de domiciliul lor. În Ordinul ministrului educației, din 21 mai, privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național – 2020, se arată „Comisia de bacalaureat județeană poate decide arondarea la centrele de examen din propriul județ și a unor candidați proveniți atât din seria curentă, cât și din seriile anterioare, care au finalizat studiile liceale într-o unitate de învățământ din alt județ/municipiul București, astfel încât aceștia să poată susține examenul într-o unitate de învățământ din apropierea locuinței. În aceste situații, elevul depune solicitarea la comisia județeană / a municipiului București din județul/municipiul București în care dorește să susțină probele examenului de bacalaureat. Comisia județeană comunică aprobarea atât candidatului, cât și unității școlare de proveniență care are obligația de a transmite documentele candidatului la centrul de examen unde acesta a fost arondat.”

Potrivit conducerii IŞJ, pentru candidații din seria curentă, absolvenți ai unei unități de învățământ din alt județ, care au domiciliul pe raza județului Botoșani și doresc să susțină examenul de bacalaureat național, sesiunea iunie – iulie 2020, într-un centru de examen din apropierea domiciliului, cererea adresată comisiei județene va fi însoțită de o copie după cartea de identitate și o copie după foaia matricolă.

Candidații proveniți din seria anterioară, absolvenți ai unei unități de învățământ din alt județ, care au domiciliul pe raza județului Botoșani și doresc să susțină examenul de bacalaureat național, sesiunea iunie-iulie 2020 în județul Botoșani, trebuie să prezinte, alături de cererea adresată comisiei județene, o copie după cartea de identitate, o copie după foaia matricolă și o adeverință eliberată de unitatea de învățământ/centrul de examen din care să reiasă disciplinele/probele promovate.

Perioada de înscriere pentru Bacalaureat debutează pe 3 iunie şi se încheie pe 10 iunie.

+2 -0
se încarcă...