Din Patrimoniul Memorialului Ipotești – fotografiile casei din Ipotești

0

Dosarul cumpărării Ipoteștilor din 1847 cu toate peripețiile ei se pare că s-a pierdut”, scrie Gh. Ungureanu (Gh. Ungureanu, Eminescu în documente de familie,  București, 1977, p. 148). Dintr-un proces-verbal, încheiat pe 8 decembrie 1865, prin care se alegeau locurile „locuitorești de acelle a proprietăței”, așa cum o cerea Reforma agrară – document păstrat în Fondul Documentar Ipotești – aflăm liniile „de hotare a acellor locuri” (a se vedea: https://www.monitorulbt.ro/local/2020/05/27/din-patrimoniul-memorialului-ipotesti-proces-verbal-de-allegere-a-locurilor-locuitoresti-de-acelle-a-proprietatei-ipotesti-1865/).

Odată cu cumpărarea moșiei, „acareturile aflătoare pe ea” trec, în mod evident, în proprietatea lui Cristea Marinovici (act publicat de Gh. Ungureanu, p. 407-409). Descrierea detaliată a acestora se găsește însă în actul de adjudecare a moșiei, datat cu 1890: „Pe moșie se află o curte pentru locuință compusă din 9 odăi, păreții parte din vălătuci, parte de cărămidă, acoperită cu șindrilă, pe jos fiind podite, aflîndu-se în stare proastă, în ogradă o cuhne cu două odăi, păreții de cărămidă acoperită cu șindrilă (…), împrejurul curții sînt 5 case pentru servitori , acoperite cu stuh, avînd fiecare casă cîte 10 prăjini de pământ (…), pe locul numit Sicna se află o pereche de coșeri noi de nuieli, în lungime aproximativ de 12½ stînjini, sub un acoperământ de stuh, cu standolă prin mijloc, tot acolo se află o altă pereche de coșeri vechi, tot de nuieli, sub acoperământ de stuh, cu standolă pe mijlooc, având o lungime de 8 stânjini, la coșeri se află locuință acoperită cu stuh și doi bordei pentru servitori” (Gh. Ungureanu, p. 409).

Cristea Marinovici, după cum se știe, locuia la Botoșani, iar căminarul se mutase în atenansă, astfel încât casa, construită de Eminovici între 1847-1853, a fost nelocuită începând cu 1878.

Nici noii proprietari nu au locuit în casă, iar în 1925 casa ajunsese o ruină.

În Fondul Documentar Ipotești se păstrează trei dintre fotografiile cunoscute din această perioadă.

Ala Sainenco, Memorialul Ipotești

+7 -0
se încarcă...