Într-o speță similară cu cea de la Primăria Botoșani, BEC a decis că renumărarea voturilor nu are temei legal

Un caz similar cu cel ce se petrece în aceste momente la Botoșani între Cosmin Andrei și Cătălin Flutur s-a petrecut în 2008 la București. Atunci, la solicitarea PNȚCD, Biroul Electoral Municipal (BEM) a decis verificarea şi renumărarea a aproximativ 39.000 de buletine de vot anulate.

La nivelul Consiliului General al Municipiului (CGM) Bucureşti pe primul loc se afla PD-L cu 36,8%, urmat de PSD cu 24,3% din voturi, PNG cu 5,8% şi PRM, cu 5,3%, iar țărăniștii nu au intrat în CGM. Așa că au contestat rezultatul și au solicitat renumărarea voturilor nule.

Atunci, Biroul Electoral Central (BEC) a declarat decizia BEM drept „lipsită de temei legal”, deoarece țărăniștii trebuiau să facă sesizarea privind voturile nule la birourile electorale ale secţiilor de votare, şi nu la BEM.

BEC sublinia că, potrivit legii, în timpul operaţiunilor de votare, de deschidere a urnelor, de numărare şi centralizare a voturilor şi de înregistrare a rezultatului votării în procesele-verbale, se pot face întâmpinări cu privire la aceste operaţiuni, biroul hotărând de îndată asupra acestora.

În hotărârea BEC se preciza că împotriva soluţiei date cu ocazia rezolvării întâmpinărilor se pot formula contestaţii în scris, care sunt înaintate preşedintelui biroului secţiei de votare. Aceste contestaţii sunt trimise, potrivit prevederilor legale, împreună cu procesul-verbal, cu buletinele nule şi contestate, la biroul electoral de circumscripţie. „Din interpretarea sistematică a acestor prevederi rezultă că numărătoarea voturilor poate fi solicită numai prin întâmpinare adresată biroului electoral al secţiei de votare şi prin contestaţie împotriva soluţiei date la soluţionarea întâmpinării”, a fost concluzia majorităţii membrilor BEC la acea vreme.

Deja ai votat!