Peste o sută de elevi din străinătate au revenit în şcolile botoşănene

112 elevi au revenit din străinătate să înveţe în şcolile botoşănene. Ei au fost evaluaţi în unitatea de învăţământ unde au solicitat reînscrierea de către o comisie formată din cadre care predau la nivelul de studiu pentru care se solicită înscrierea. La alegerea clasei în care se face înscrierea se ţine cont de clasele absolvite în străinătate, vârsta şi nivelul dezvoltării psihocomportamentale, competenţele de comunicare în limba română şi de perspectivele de evoluţie şcolară.

Elevii care revin din străinătate beneficiază de sprijinul cadrelor didactice şi de consiliere pedagogică.

Unor părinţi li s-a recomandat să solicite înscrierea elevilor în aceeaşi clasă pe care au frecventat-o în anul şcolar anterior, sau într-o clasă anterioară celei absolvite. Asta pentru ca elevii să-şi consolideze competenţele de comunicare în limbă română, cunoştinţele de citit şi scris şi să se adapteze la programele şcolare din Romania.

Cei mai mulţi elevi care au revenit în şcolile botoşănene au învăţat în Italia şi Spania.

Unii elevi au statutul de audienţi

Ana Maria Loghin, inspector şcolar şi purtător de cuvânt în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean, a declarat că mai sunt şi alţi elevi care au revenit în şcolile botoşănene, însă aceştia au statutul de audienţi.

În cazul în care familiile nu au documente şcolare, elevii sunt înscrişi ca audienţi până la obţinerea documentelor şi finalizarea procedurii de echivalare, indiferent de momentul în care părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai acestora solicită şcolarizarea, asigurându-se astfel accesul neîngrădit la educaţie. Au fost elevi care, după ce s-au înscris ca audienţi, au avut dificultăţi de adaptare, iar părinţii au solicitat înscrierea într-o clasă inferioară.

Potrivit conducerii IŞJ, activitatea elevilor audienţi este înregistrată în cataloage provizorii şi se urmăreşte modul în care se adaptează elevul la nivelul clasei respective. Toate informaţiile privind evaluările şi frecvenţa sunt trecute în catalogul clasei, după încheierea recunoaşterii şi a echivalării studiilor parcurse în străinătate.

 

Deja ai votat!