Olimpiadele şcolare au fost suspendate din cauza pandemiei

Olimpiadele școlare nu vor fi organizate în acest an de învăţământ. Anul 2020 – 2021 este al doilea an şcolar în care olimpiadele nu au loc din cauza pandemiei de coronavirus. Astăzi, 3 noiembrie, Monica Anisie, ministrul Educaţiei, a emis ordinul vizând prorogarea acestor competiţii pentru anul şcolar 2021 – 2022. „Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, aplicarea prevederilor Ordinului 3035/2012 privind aprobarea Metodologiei – cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare, cu modificările şi completările ulterioare, se prorogă pentru anul şcolar 2021 – 2022”, se arată în ordinul semnat de Monica Anisie.

Ieri, în cadrul unei conferinţe de presă, Luminiţa Barcari, secretar de stat în cadrul ministerului, a arătat că „decizia de a organiza doar anumite olimpiade și concursuri școlare în mediul online ar crea o discriminare între elevi“.

Oficialii din sistemul educaţional iau în calcul şi suspendarea tezelor

Referindu-se la tezele care ar trebui să fie date la finalul fiecărui semestru, Luminiţa Barcari a arătat că încă se lucrează la modul în care elevii vor fi evaluați. „Fie mergem pe evaluarea sumativă, teza, fie înlocuim evaluarea scrisă cu evaluarea sumativă, dar care să fie notată în mod normal, nu 25% cât reprezintă tema. Mai e și varianta în care să renunțăm la teză”, a spus Luminița Barcari, care a precizat că în prezent se consultă cu inspectoratele școlare cu privire la modalitatea de evaluare a elevilor.

Deja ai votat!