Astăzi – Soborul Maicii Domnului – A doua zi de Crăciun

Astăzi, în a doua zi de Crăciun, creştinii sărbătoresc Soborul Maicii Domnului. Cuvântul bisericesc sobor înseamnă adunare de oameni, o chemare către credincioşi, să se adune astăzi în cinstea Maicii Domnului. Totodată, cuvântul sobor aminteşte că Maica Domnului se află preaslăvită, fără de asemănare, în mijlocul tuturor Sfinţilor fericiţi din ceruri şi că, aşa fiind, adunarea noastră de astăzi, de pe pământ este, de fapt, o împreună-prăznuire a noastră cu cetele tuturor Sfinţilor şi Îngerilor din ceruri. Adunarea cerească se uneşte, astăzi, cu adunarea noastră pământească, la cinstirea Maicii Domnului.

Soborul Macii Domnului este unul din cele cinci mari praznice din anul bisericesc închinate Sfintei Fecioare Maria. Soborul are loc în general după o mare sărbătoare și este pomenit sfântul sau sfânta care s-a făcut unealta lui Dumnezeu pentru împlinirea planului Dumnezeiesc. Soborul Maicii Domnului a devenit model de sărbătoare și pentru alți Sfinți precum Soborul Sfinţilor Ioachim și Ana, Soborul Sântului Ioan Botezătorul sau Soborul Sfinţilor Arhangheli.

După ce ieri, creştinii au prăznuit Taina în care Maica Domnului este aceea care uneşte pe veci omenirea cu Dumnezeu, născând pe Domnul Hristos, astăzi, Maica Domnului, privind la Domnul Iisus, în primul rând, şi apoi la credincioşi, ar spune către Tatăl ceresc, cuvântul acesta de fericită şi adâncă mulţumire: „Iată, Doamne, eu şi toţi pruncii pe care mi I-ai dat, fii binecuvântat în veci!

Maica Domnului este maica tuturor popoarelor pământului

Aşadar, în a doua zi de Crăciun, creştinii îşi amintesc de toţi cei care sunt apropiaţi de Maica Domnului, atât aici, pe pământ, cât şi dincolo, în ceruri. Este o sărbătoare a comuniunii care uneşte cele două lumi, pe sfinţi cu credincioşii de pe pământ, prin intermediul rugăciunii Născătoarei de Dumnezeu. Este o zi în care credincioşii trebuie să mediteze la iubire şi prietenie, două realităţi pe care Iisus Hristos le-a întărit prin venirea Sa pe pământ.

Maica Domnului a fost o persoană aleasă de Preasfânta Treime, din toate popoarele pământului, cea mai curată şi mai sfântă fecioară, din neam arhieresc şi împărătesc, din neamul lui Aaron după mamă şi din neamul lui David după tată, aleasă din două seminţii de frunte după trup, iar după duh, cum Unul Dumnezeu ştie, ca să slujească la mântuirea neamului omenesc.

Maica Domnului este al doilea cer sau a doua lume. Prin ea s-a înnoit neamul omenesc şi ea este Împărăteasa tuturor îngerilor şi a tuturor sfinţilor şi Maica noastră a tuturor popoarelor pământului şi a celor necăjiţi şi întristaţi care o cheamă în ajutor.

Deja ai votat!