Săptămâna Patimilor, astăzi – Sâmbăta Mare

Sâmbăta Mare este ultima zi a Săptămânii Patimilor, în care creştinii prăznuiesc îngroparea trupească a Mântuitorului. În această zi credincioşii se roagă şi îşi amintesc de patimile suferite de Iisus Hristos pentru mântuirea omenirii.

Sâmbăta Mare face legătura între Moartea și Învierea lui Hristos. În Sâmbăta Mare sărbătorim înfrângerea morții de către Hristos, Învierea fiind mărturie a acestui fapt. Hristos este în mormânt, însă, în acest moment al unei aparente înfrângeri asupra Vieții, moartea este cea care a fost învinsă. Sufletul lui Hristos s-a pogorât la iad, însă El fiind Dumnezeu şi Om, iadul nu are putere asupra Sa. Viața din Iisus Domnul luminează negura iadului şi puterea iadului este distrusă nu numai prin Hristos ci și prin următorii săi credincioși, adică fiecare dintre noi.

Antiteza dintre trupul lui Hristos zăcând în mormânt și conștiința că prin aceasta a învins moartea, creează un sentiment de tristețe îmbinat cu bucurie.

Isus cheamă la înviere întreaga umanitate

Iisus Hristos sfărâmă moartea în iad şi cheamă la înviere întreaga umanitate. Deci, în răstimpul dintre moarte şi înviere, Hristos a coborât cu sufletul Lui îndumnezeit printre cei adormiţi, ţinuţi până atunci sub stăpânirea celui rău, şi le-a propovăduit cuvântul Evangheliei. Însă nu toţi morţii au răspuns la chemarea lui Hristos. Au fost mulţi care nu puteau să înţeleagă cuvintele Sale, sau auzindu-L, nu voiau să-I primească îndemnul.

Sâmbăta Mare reprezintă ziua în care suferința începe să se transforme în bucurie și în care s-a croit drumul de la moarte spre viață. Izbânda Învierii lui Hristos nu ar fi fost posibilă fără pogorârea și înfrângerea iadului, care a avut loc în Sâmbăta Mare, și fără de care nu am putea sărbători cu adevărat Paștile.

Ultima zi de pregătire a sărbătorii pascale

Potrivit tradiţiei, Sâmbăta Mare este ultima zi de pregătire a sărbătorii pascale, când se sacrifică mielul, iar gospodinele pregătesc bucatele pentru masa de sărbătoare şi finalizează curăţenia în locuinţe. În această zi nu se doarme, întrucât atunci când se deschid cerurile Domnul poate vedea înlăuntrul fiinţelor, iar dorinţele pe care oamenii şi le pun se vor împlini.

Sâmbăta Mare este marcată de tradiţii şi obiceiuri ce încununează străduinţele creştinilor din Postul Paştelui, marcând încheierea unui ciclu al morţii şi sacrificiului. Ziua de astăzi inaugurează o vreme a renaşterii, învierii şi a revigorării speranţei şi împlinirii întru Dumnezeu.

Deja ai votat!