Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” organizează admitere pentru filiala din Botoşani

Universitatea „Alexandru loan Cuza” din lași (UAIC) organizează, în premieră, în perioada 12 – 17 iulie 2021, admitere pentru filiala din Botoșani.

Candidaţii care doresc să se înscrie la cursurile filialei din Botoșani au la dispoziție 100 locuri la patru programe de studii, dintre care două la studii de licență și două la studii de master:

  • Finanţe Bănci, Studii universitare de licență, învățământ la distanță, 25 locuri cu taxă;
  • Administrație publică, Studii universitare de licență, învățământ la distanță, 25 locuri cu taxă;
  • Retorica discursului științific, literar, jurnalistic,  publicitar și electoral, Studii universitare de master, învățământ cu frecvență, 9 locuri la buget/16 locuri cu taxă;
  • Drept privat, Studii universitare de master, învățământ cu frecvență, 10 locuri la buget/15 locuri cu taxă.

Activitățile didactice la filiala din Botoșani vor fi susținute de cadre didactice ale UAIC și specialiști locali, care îndeplinesc toate condițiile academice pentru asociere. Pentru specializările în regim de învățământ cu frecvență, activitățile didactice vor avea loc la sediul din Botoșani – Colegiul Național „A.T. Laurian”.

Înscrierea se va face atât fizic cât şi online

Candidații pot opta și pentru preînscrierea online, care este disponibilă începând cu data de 5 aprilie 2021. Tinerii care intenționează să susțină concursul de admitere la programele de studii de licență sau masterat organizate de UAIC, atât în filială cât și la sediul central, au posibilitatea completării online a fișei de preînscriere și a dosarului de concurs. Candidații pot formula opțiuni privind programele de studii la care ar dori să fie admiși și pot încărca documente doveditoare privind datele personale, studiile absolvite, rezultatele obținute etc. Prin preînscriere sunt eliminate eforturile implicate de deplasarea până la lași sau până la Botoșani a candidaților la admitere. Preînscrierea și înscrierea se fac pe site-ul https://inscriere.uaic.ro/SitePages/Home.aspx.

Oferta completă dc studii pentru anul universitar 2021/2022 la filiala UAIC din Botoșani, precum și condițiile de admitere pot fi consultate pe site-ul pe site-ul admitere.uaic.ro.

Deja ai votat!