Profesori din Darabani, la un nou curs de formare profesională în Finlanda

În perioada 3-11 septembrie cinci profesori din cadrul Liceului ,,Dimitrie Cantemir” Darabani participă la un curs de formare profesională susținut prin Asociația Euneos Oy, în Finlanda.

Proiectul „Metode moderne, non-formal și digital pentru învățarea pe tot parcursul vieții”, finanțat prin programul Erasmus +, Educație Școlară, 2020-2021, conturează noi perspective de învățare prin cursul oferit de Euneos OY, organizație de primire în Finlanda. „Sesiunile de formare au loc atât în Finlanda, cât și în Estonia, două țări ale căror rezultate la testele PISA demonstrează succesul în educație al elevilor, țări care consideră educația gratuită a elevilor și a adulților, selectarea riguroasă a profesorilor priorități absolute ale societății”, a transmis Ionela Aionesă, profesor de limba română, coordonator al proiectului.

Profesorii care participă la acest curs sunt Manuela Răileanu, noul director al Liceului „Dimitrie Cantemir”, Mirabela Barbacariu, profesor de limba engleză, Cristina Chiriac, profesor de chimie, Cristian Chiriac, profesor de istorie și Ionela Aionesă, profesor de limba română.

„Venind în Finlanda, am descoperit că secretul sistemului de învățământ de aici este, de fapt, o mai mare operationalizare, simultan cu o mai mică conventionalizare a principiilor învățării. Elevii de aici sunt sunt fericiți, deoarece privesc relaxat procesul de învățare, le sunt valorizate experiențele și aptitudinile, iar vulnerabilitățile le sunt transformate în puncte forte. Și, firește, baza materială și dotarea sunt esențiale pentru un învățământ de calitate”, a declarat Manuela Răileanu, directorul Liceului „Dimitrie Cantemir”, Darabani.

„Experiența finlandeză va fi un plus pentru munca mea ulterioară”

Prin intermediul proiectului și al cursului se propune atingerea unor obiective precum modernizarea procesului instructiv-educativ prin folosirea metodelor moderne și digitale, atât la nivelul documentelor școlare, cât și în cadrul lecțiilor; încurajarea învățării pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea de noi proiecte și parteneriate, cu instituții din afara țării, pentru a fi beneficiarii unei formări de calitate.

„Experiența finlandeză este o experiență frumoasă și eficientă, în care am descoperit oameni minunați și metode interesante care vor fi un plus pentru munca mea ulterioară”, a transmis Cristina Chiriac, profesor de chimie.

Recent, alți cinci profesori din cadrul liceului din Darabani au participat la un curs de formare profesională care s-a desfășurat în Portugalia, Caldas de Rainha.

Deja ai votat!