Asfaltarea străzilor Izvoarelor, Vâlcelei şi Zimbrului, la faza de aprobare în CL

Anunţată de câţiva ani, asfaltarea străzilor Izvoarelor, Vâlcelei şi Zimbrului se află la faza de aprobare în Consiliul Municipal. În şedinţa din 20 septembrie, consilierii municipali vor aproba Proiectul „Asfaltarea străzilor Izvoarelor, Vâlcelei şi Zimbrului” şi a cheltuielilor legate de acesta.

Municipalitatea a depus acest proiect în cadrul Programului Operațional Regional POR 2014-2020, aplicaţia de finanţare aflându-se la această dată în etapa precontractuală.

Una dintre condițiile necesare semnării contractului  de finanțare o constituie promovarea unei hotărâri a deliberativului local de aprobare a proiectului cu finanțare nerambursabilă și a cheltuielilor legate de acesta.

Valoarea totală a proiectului este de 6.176.914 de lei, contribuiţia municipalităţii (2% din valoarea eligibilă) fiind de 117.576,38 de lei, la care se adaugă 298.095 de lei, reprezentând cheltuieli neeligibile.

Despre asfaltarea celor trei străzi, solicitată insistent de botoşănenii care locuiesc în zonă, se vorbeşte de câţiva ani. „Procedura cu lucrări finanţate cu fonduri europene este un pic mai laborioasă, cu mai multă birocraţie, dar are acest avantaj, o cofinanţare infimă şi posibilitatea de a dezvolta oraşul cu bani care nu provin de la bugetul local”, a explicat primarul Cosmin Andrei.

Proiect derulat prin GAL

Asfaltarea străzilor Izvoarelor, Vâlcelei şi Zimbrului este un proiect derulat prin Asociaţia Grupul de Acţiune Locală (GAL) „Botoşani pentru viitor”, asociaţie care are ca obiectiv principal sprijinirea dezvoltării locale a comunității marginalizate din Municipiul Botoșani, combaterea sărăciei și a excluziunii sociale, printr-o abordare integrată și multisectorială.

Acest proiect este depus în cadrul Programului Operaţional 2014 – 2020, Axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice şi sociale a comunităţilor defavorizate din mediul urban. Obiectivul general prevede îmbunătăţirea infrastructurii rutiere pentru cel puţin trei străzi în trei ani, contribuind astfel, printre altele, la creşterea calităţii vieţii populaţiei şi a coeziunii sociale. Sunt programate lucrări de asfaltare, amenajare trotuare, rigole, podeţe, spaţii verzi, marcaje, indicatoare rutiere.

Deja ai votat!