Finanţare europeană obţinută de Seminarul Teologic “Sfântul Gheorghe” Botoșani

Seminarul Teologic Liceal Ortodox “Sfântul Gheorghe” Botoșani a obţinut o finanţare europeană, în cadrul programului Erasmus+, pentru derularea Proiectului FAITH.

F.A.I.T.H. (credinţa) – acronimul proiectului (Foster ability, inclusion, tenderness, harmony), se bazează pe principiile incluziunii și diversității, concept ce caracterizează orice școală modernă și care trebuie să se regăsească și în școala noastră prin identificarea, aplicarea și implementarea celor mai bune metode de abordare a nevoilor diversității de elevi care învață în instituția noastră”, a declarat preotul profesor Daniel Dascălu, directorul Seminarului Teologic „Sfântul Gheorghe”.

Proiectul a fost realizat de echipa formată din profesorii Jeanina Cătălina Apostol, Crina Ștefan şi profesor psiholog Emilia Țipirigan.

F.A.I.T.H se va desfășura pe parcursul a 18 luni (1 septembrie 2021 – 1 martie 2023) și are ca obiectiv integrarea de „soft skills” și strategii de sustenabilitate socială în demersul didactic pentru a favoriza incluziunea în Seminarul Teologic a 50% dintre elevii dezavantajați, în anul școlar 2022 – 2023.

De asemenea, se va urmări dezvoltarea competențelor de utilizare a metodelor educative non-formale pentru 15 profesori, aplicate la minim 80 de elevi, în anul școlar 2022 – 2023, precum și dezvoltarea competențelor de utilizare a device-urilor în procesul instructiv-educativ pentru cel puțin zece profesori până la finalul anului școlar 2022-2023.

Cursuri de formare profesională organizate în străinătate

Proiectul constă în formarea profesională a nouă cadre didactice care vor participa la cursuri de perfecționare în Spania, Portugalia, Franța. În cadrul acestor cursuri profesorii vor beneficia de prezentarea unor strategii care să-i ajute să se raporteze în mod adecvat la persoanele dezavantajate și la situațiile incomode care apar în clasă. Se va urmări perfecționarea la nivelul educației non-formale (ghid de bune practici, jocuri digitale) integrate în învățământul formal pentru a motiva pe elevi să participe intrinsec la orele de curs”, a precizat Daniel Dascălu.

Potrivit oficialului, profesorii vor fi instruiți să folosească tehnologia în cadrul orelor și să aplice cunoștințele TIC, prin teme și materiale, device-uri (dispozitiv, aparat, instrument tehnic utilizat în diferite domenii ale ştiinţei şi vieţii de zi cu zi), prin jocuri și quizz-uri (chestionare), să gestioneze o clasă virtuală, să folosească aplicații educaționale. Elevii vor utiliza în mod conștient și responsabil platforme social media devenind astfel utilizatori conștienți și responsabili în mediul virtual.

În final, elevii Seminarului Teologic Liceal Ortodox  “Sfântul Gheorghe” Botoșani vor fi beneficiarii principali ai schimbului de bune practici aliniindu-se  la dimensiunea europeană, la standardele europene de predare-evaluare”, a concluzionat Daniel Dascălu.

 

 

 

 

Deja ai votat!