Termen limită pentru operatorii economici

Operatorii economici, contribuabili mici și mijlocii, mai au la dispoziție o săptămână pentru conectarea aparatelor de marcat electronice fiscale (AMEF) la sistemul informatic naţional de supraveghere şi monitorizare a datelor fiscale al Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), termenul limită fiind 30 noiembrie.

„Prin excepţie, operatorii economici care utilizează aparate de marcat electronice fiscale instalate în zone nedeservite de reţele de comunicaţii electronice au obligaţia completării şi transmiterii unei declaraţii pe propria răspundere (Formularul F4110)”, au transmis reprezentanții ANAF.

Pe 21 octombrie ANAF a demarat 100 de acţiuni de control la operatori economici, pentru a verifica modul de conformare în ceea ce priveşte conectarea tuturor aparatelor de marcat electronice fiscale cu jurnal electronic.

„La operatorii economici unde au fost finalizate verificările, inspectorii ANAF au constatat că 87% dintre aceştia s-au conformat, iar pentru ceilalţi, care nu au realizat conectarea, au fost aplicate sancţiuni contravenţionale, conform legislaţiei în vigoare”, au transmis reprezentanții instituției.
Nerespectarea obligației de a asigura conectarea la distanță a AMEF, în vederea transmiterii de date fiscale către ANAF, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 8.000 la 10.000 lei.
Deja ai votat!