ANUNȚ CONCURS PENTRU POSTUL VACANT  CONTRACTUAL

Comuna Călărași cu sediul in: loc, Călărași, str. Principală, nr, 15, jud. Botoșani, organizează concurs pentru ocuparea  postului contractual vacant, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014, în cadrul instituţiei.

Denumirea postului- guard , Compartiment Edilitar administrativ gospodaresc -post vacant contractual pe perioada nedeterminată

Condiţii specifice de participare la concurs:

-nivelul studiilor: generale

-vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului:- fară vechime

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

Proba scrisă:- data de 01 februarie 2021 ora 10:00 , la sediul UAT-ULUI CĂLĂRAȘI

Proba de interviu:- data de 03 februarie 2021, ora 10:00, la sediul UAT-ULUI CĂLĂRAȘI

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este

22 ianuarie 2021, la sediul UAT-ULUI CĂLĂRAȘI.

Pentru participarea la concursul pentru ocuparea postului vacant, trebuie indeplinite conditiile  prevazute la art. 3, lit. a) – g) din  H.G. nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.

Datele cu privire la bibliografie,  respectiv atribuțiile cuvenite postului, vor fi solicitate de la sediul UAT-ULUI CĂLĂRAȘI.

Pentru mai multe informații: Date contact: ZEICANU DIANA

tel.:.0743422654, E-mail-  primar@primariacalarasibt.ro

Deja ai votat!