Primăria Călăraşi – ANUNŢ PUBLIC

COMUNA CĂLĂRAȘI, titular al proiectului Înființare rețea de apă uzată și stație de epurare în satele Pleșani și Libertatea din comuna Călărași”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Botoșani: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: Înființare rețea de apă uzată și stație de epurare în sateșe Pleșani și Libertatea din comuna Călărași”, propus a fi amplasat în satele Pleșani și Libertatea, comuna Călărași,, jud. Botoşani.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Botoșani din mun. Botoșani, b-dul Mihai Eminescu nr. 44, în zilele de luni-vineri, între orele 8-16, precum şi la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/web/apm-botosani .

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

Deja ai votat!