În atenţia utilizatorilor serviciilor publice de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare-epurare ape uzate

S.C. NOVA APASERV S.A. Botoşani  aduce la cunoștința utilizatorilor serviciilor publice de alimentare cu apă potabilă  şi de canalizare-epurare noile prețuri și tarife unice  la apă potabilă și la canalizare-epurare  ce se vor aplica începând cu data  01 iunie 2021, aprobate de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA Botoșani” prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaților nr. 163/25.05.2021 și avizate de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice  prin Avizul nr. 814828 /21.10.2020.

Notă: Conform legislației fiscale în vigoare, cota de T.V.A aplicabilă pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare-epurare este de 9%.

Prețurile tarifele sunt valabile pentru toate localitățile în care S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani prestează servicii publice de alimentare cu apă potabilă și de canalizare-epurare.

DIRECTOR GENERAL,

ing. Gabriel Cîrlan

 

Deja ai votat!