Nova Apaserv anunţă noile tarife pentru apa potabilă şi canalizare

În atenţia utilizatorilor serviciilor publice de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare-epurare ape uzate

S.C. NOVA APASERV S.A. Botoşani  aduce la cunoștința utilizatorilor serviciilor publice de alimentare cu apă potabilă  şi de canalizare-epurare noile prețuri și tarife unice  la apă potabilă și la canalizare-epurare  ce se vor aplica începând cu data  01 decembrie 2021, aprobate de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA Botoșani” prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaților nr. 168/14.12.2021 și avizate de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice  prin Avizul nr. 914688/04.10.2021.

 

Denumire serviciu

Preţ/Tarif unic

pentru toate categoriile de utilizatori

(fără T.V.A.)

lei/mc

lei/litru

Apă potabilă produsă, transportată și distribuită pentru întreaga arie de operare

5,22

 0,00522
Canalizare-epurare pentru întreaga arie de operare 3,05

 0,00305

1 mc = 1000 litri

Notă: Conform legislației fiscale în vigoare, cota de T.V.A aplicabilă pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare-epurare este de 9%.

Prețurile tarifele sunt valabile pentru toate localitățile în care S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani prestează servicii publice de alimentare cu apă potabilă și de canalizare-epurare.

DIRECTOR GENERAL,
ing. Liviu-Nicolae Ștefan

Deja ai votat!