Dan Oloeriu, primarul oraşului Flămânzi: „Suntem preocupaţi permanent pentru cheltuirea eficientă a banului public“

Oraşul Flămânzi a cunoscut în ultimii ani o dezvoltare fără precedent, graţie proiectelor cu finanţare europeană şi guvernamentală. Grija pentru membrii comunităţii s-a aflat şi se află în centrul activităţii primarului Dan Oloeriu şi echipei din Primăria Flămânzi. Această grijă este demonstrată prin proiectele deosebite implementate sau în curs de implementare.

Un proiect important include măsuri integrate de reducerea sărăciei şi dezvoltare comunitară a oraşului Flămânzi, pentru care s-a obţinut o finanţare de 20.928.921,65 de lei. Această finanţare a asigurat formarea profesională a 375 de persoane, asigurarea de Servicii de tipul „Şcoală după şcoală” pentru pentru 50 de copii, zece şcoli de antreprenoriat pentru 150 de persoane. La acestea se adaugă reabilitarea a 30 de locuinte în zonele defavorizate, reabilitarea a două clădiri pentru înfiinţarea unui Centru Comunitar Integrat, finanţarea a 30 de afaceri cu câte 25.000 de euro, inserţia pe piaţa muncii a aproximativ 100 de persoane. Tot în cadrul acestui proiect, 600 de persoane au beneficiat de servicii sociale şi sanitare.

În mai 2018, Primăria Flămânzi a atras o finanţare de 4.792.784,98 de lei pentru revitalizarea spaţiului urban prin reconversia şi amenajarea terenului şi a spaţiilor neutilizate şi degradate. Au fost realizate alei înierbate şi din beton, garduri vii, riflaj metalic cu stâlpi metalici – împrejmuiri semi-transparente cu profile metalice, locuri de joacă şi terenuri sportive în incinta spaţiilor vrezi. Proiectul se va încheia în luna mai a anului viitor.

„Suntem preocupaţi permanent pentru cheltuirea eficientă a banului public. Drept dovadă, prin proiectul care vizează eficientizarea energetică a Primăriei oraşului Flămânzi, am obţinut o finanţare de 2.629.422,82 de lei, care asigură creşterea eficienţei energetice a clădirii Primăriei Flămânzi, creşterea gradului de independenţă energetică a clădirii primăriei, prin folosirea de surse regenerabile şi asigurarea condiţiilor de siguranţă şi confort interior, a clădirii primăriei, prin intervenţii conexe de consolidare, reabilitare si construire”, a declarat primarul Dan Oloeriu.

Oraşul Flămânzi este un exemplu la nivel judeţean şi regional prin măsurile luate pentru dezvoltarea durabilă a mobilităţii urbane. În cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, a fost obţinută o finanţare de 24.103.391,55 de lei, bani care vor fi folosiţi pentru realizarea a trei trasee de transport călători cu staţii de autobuz, reabilitarea şi asfaltarea a nouă kilometri de străzi, achiziţia a trei microbuze electrice, respectiv construirea unei clădiri administrative, staţii de încărcare electrice şi depou microbuze. Localnicii vor fi încurajaţi să facă mişcare prin amenajarea de trotuare şi piste pentru biciclişti. Proiectul este în implementare şi se va finaliza în luna februarie a anului 2023.

De o atenţie deosebită în cadrul comunităţii se bucură tânăra generaţie. Prin programul „Măsuri integrate de investitii pentru revitalizarea şi regenerarea oraşului Flămânzi”, depus în cadrul Programului Operaţional Regional 2014- 2020, în martie 2020 s-a obţinut o finanţare de 24.814.083,59 de lei, care va asigura reabilitarea a cinci corpuri de şcoală, construirea unei creşe –grădiniţe, construirea unei cantine sociale. Tot în cadrul acestui proiect vor fi asfaltaţi zece kilometri de străzi. Lucrările au fost demarate în vara acestui an şi trebuie finalizate până în primăvara anului 2023.

Totodată, prin programul care vizează măsuri pentru reducerea numărului de copii şi tineri plasaţi în instituţii, prin furnizarea de servicii sociale la nivelul comunităţii, a fost câştigată o finanţare de un milion de euro, în cadrul Programului Școală pentru toţi, finanţat prin Axa Prioritară 6 ”Educație și competențe”. Beneficiarii programului sunt 230 de copii care primesc servicii de asistenţă psihosocială. 150 de copii vor urma cursuri non formale de TIC şi de limba engleză. Pe lângă acestea, copiii vor primi rechizite şi materiale sanitare. Părinţii copiilor vor beneficia de consiliere parentală, pentru a-şi putea ajuta copiii să se dezvolte armonios şi să înţeleagă că prin educaţie pot ajunge acolo unde îşi doresc. Proiectul a început în aprilie 2020 şi se va încheia în aprilie 2023.

Pornind de la o problemă cu care se confruntă multe comunităţi, respectiv numărul mare al copiilor care cresc departe de părinţi, Primăria Flămânzi implementează proiectul „EDUsmart – Măsuri integrate pentru stimularea participării la educaţie a copiilor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate”. Beneficiind de o finanţare de un milion de euro, autoritatea locală va oferi servicii de asistenţă psihosocială pentru 270 de copii cu părinţi plecaţi în străinătate. 150 de copii vor urma cursuri non formale de TIC şi limba engleză. La revenirea în ţară, părinții vor primi consiliere parentală. Totodată, copiii vor primi ajutoare constând în tablete şi rechizite şi vor merge în tabere şi drumeţii tematice. Acest proiect a început în aprilie 2021 şi se va încheia în decembrie 2023.

Autoritatea locală se preocupă şi de îmbunătăţirea nivelului de trai al locuitorilor oraşului. Astfel, de la bugetul local a fost alocată suma de 1,1 milioane de euro pentru realizarea sistemului de distribuţie a gazelor naturale. Rețeaua va fi realizată pe următoarele străzi: Zona Cordun – Flămânzi: Ansamblul de locuințe, străzile D. Iov, Pușnei, Bazei, 1907 și Învăţător Munteanu; Zona Poiana: străzile Poiana şi General Cucu; Zona N. Bălcescu: străzile Tulburea, D. Iov, Uriceni, Făinii, Spitalului, V. Viciriuc, Pintilii. Lucrările au fost demarate în luna martie a anului 2020 şi se vor încheia în luna martie 2023.

Cu o finanţare de 373.080 de lei, obţinută în cadrul PNDR, primăria va extinde şi reabilita termic Centrul de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc. Potrivit primarului Dan Oloeriu, finanţarea asigură extinderea Centrului de zi pentru copii cu spaţii pentru cabinet de logopedie şi centrală termică, dotarea spaţiilor construite cu mobilier, aparatură de specialitate, achiziţia şi instalarea unei centrale termice şi a unei pompe de căldură, amenajarea unui loc de joacă pentru copii. Acest proiect se va încheia în februarie 2022.

Încurajarea implicării copiilor şi tinerilor în activităţile şi competiţiile sportive din oraş este o altă preocupare a celor care condus destinele comunităţii. Astfel, primăria a obţinut o finanţare de 232.310,07 de lei pentru realizarea unui teren de sport sintetic multifuncţional. Pentru ca tinerii să-şi întemeieze o familie şi să rămână în oraşul natal, edilii au făcut demersuri şi au obţinut de la bugetul de stat, prin Compania Naţională de Investiţii 3.174.182 de lei, finanţare cu care va fi construit un bloc locuinţe ANL cu 24 de apartamente. Licitaţia pentru lucrări a fost finalitată, lucrările fiind programate să înceapă în martie 2022. Blocul ar urma să fie finalizat în decembrie 2024.

Şi tot de la bugetul de stat, prin Compania Naţională de Investiţii, primăria a obţinut o finanţare de 4,9 milioane de lei pentru construirea unei săli de sport lângă Şcoala Gimnazială „Ion Bojoi” Flămânzi. Licitaţia pentru desemnarea constructorului a fost finalizată. Lucrările se vor derula în perioada august 2022 – decembrie 2024.

Deja ai votat!