Top secret

La cejeu este secret numele funcţionarilor, chiar dacă fiecare şi-a scris pe uşă cum îl cheamă. La fel de secretă este şi leafa, deşi a fost votată în şedinţă publică de consilieri. Dar mai secretă decât toate rămâne treaba pe care o fac amploaiaţii în afară de semnatul ştatelor de plată, pentru că şi asta se vede cu ochiul liber peste tot de-a lungul şi de-a latul sărmanului nost giudeţ, deşi cică nimic nu se poate observa cu ochiul liber, după unii observatori.

Deja ai votat!