Sărbătoarea Zilei – Sfântul Ştefan cel Mare

S-a născut din binecredincioșii creștini Bogdan Vodă, fiul lui Alexandru cel Bun, din neamul Mușatinilor, și din Doamna Oltea Maria, din neamul Basarabilor. Sfântul Ştefan cel Mare a fost domnitor al Moldovei între anii 1457-1504 și este cunoscut ca apărător al creștinătății. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane l-a canonizat pe 20 iunie 1992. Mergea de tânăr la cuviosul David Daniil Sihastru. Așa ne explicăm de ce nu a fost numai un apărător al țării, ci și un mărturisitor al credinței.

Slujirea țării s-a împletit minunat cu slujirea Sfintei Biserici și era o rațiune a existentei sale. Nenumărate documente ale cancelariei domnești stau mărturie peste veacuri: “Io Stefan Voievod, din mila lui Dumnezeu domn al Tarii Moldovei, care arzând de dumnezeiasca credința și iubire al cuvântului lui Dumnezeu fiind …”. În pisania bisericii mari din Mănăstirea Neamțu, din 1497, citim: “Doamne Hristoase, primește biserica aceasta, pe care am zidit-o cu ajutorul Tău, intru slava și cinstea Sfintei și slăvitei Tale Înălțări de la pământ la cer; și Tu, Stăpâne, acoperă-ne cu mila Ta de acum și pana în veac. Io Stefan Voievod …”.

Plină de semnificație duhovnicească este ruga Sfântului Ştefan cel Mare înfățișată pe steagul biruințelor sale cu chipul Marelui Mucenic Gheorghe “purtătorul de biruință” ucigând balaurul cel cu multe capete. “O, răbdătorule de patimi și purtătorule de biruință, Mare Mucenic Gheorghe, care în nevoi și nenorociri ești grabnic apărător și ajutător și celor necăjiți bucurie nespusă, primește de la noi și această rugăciune a smeritului robului Tău, domnul Io Stefan Voievod, din mila lui Dumnezeu domn al Tarii Moldovei …”.

Sfântul Voievod Ştefan a trecut la cele veșnice în anul 1504 și a fost înmormântat la Mănăstirea Putna.

Valoarea sa este inestimabilă., Moldova bucurându-se în timpul său de un prestigiu internațional deosebit, numită de contemporani “Poarta creștinătății”. Acest prestigiu s-a construit prin eforturile necontenite depuse pe linia Dunării pentru a apăra valorile creștine în fața ofensivei musulmane.

 

– Preot Sandu OLIVIAN

 

Deja ai votat!