Sărbătoarea zilei – Sfinții Isachie, Dalmat și Faust

Sfânta Salomeea

Sfântul Isachie este cinstit aparte pe 30 mai. Este sfântul care a luptat pentru înapoierea bisericilor ortodoxe luate de arieni. Înainte de a trece la cele veșnice, Sfântul Isachie l-a numit stareț pe ucenicul său, Dalmat. Acesta a fost ostaș în armata imperială a împăratului Teodosie cel Mare. Dalmat şi-a părăsit soția și copiii și a viețuit în obștea Cuviosului Isachie, împreună cu fiul său, Faust. Dalmat s-a dat pe sine unei aspre postiri, încât ajungea să nu mănânce nimic timp de 40 de zile. A fost unul din Părinții prezenți la al treilea Sinod Ecumenic, ținut în anul 431, la Efes, unde a luptat împotriva învățăturii lui Nestorie, care susținea că Fecioara Maria este născătoare numai de om. Faust, fiul lui Dalmat, i-a fost sprijin în toate tatălui său. A trecut la cele veșnice în obștea în care a intrat împreună cu Dalmat.

Sfânta Salomeea

Este prăznuită pe 3 august. Mironosița Salomeea a fost soția lui Zevedei și mama celor doi Sfinți Apostoli Iacob și Ioan Evanghelistul. Ea a cerut Mântuitorului cinstea ca ei să fie așezați unul de-a dreapta și unul de-a stânga în Împărăția Sa (Matei 20, 20-22). Salomeea nădăjduia, ca mulți iudei de altfel, într-o împărăție pământească a lui Iisus. De abia mai târziu s-a încredințat de înaltul înțeles al răspunsului primit atunci.

Salomeea a fost de faţă la patimile și răstignirea Domnului nostru Iisus Hristos (Matei 27, 56). În dimineața Sfintei Învieri a fost la mormânt împreună cu celelalte mironosițe, cărora li s-a arătat Mântuitorul Hristos. Sfintele mironosițe împreună cu Salomeea au fost prinse și întemnițate împreună cu alți creștini. După aceea au fost urcați într-o corabie și lăsați în mijlocul mării. Corabia a ajuns pe coastele Provence, în Franța de azi. Mironosițele au răspândit în această parte cuvântul Domnului. Maria lui Cleopa și Salomeea s-au stabilit într-o insulă de la gura Romului, unde au rămas până la moarte.

 – Preot Sandu OLIVIAN

Deja ai votat!