Sfântul Mucenic Ierotei

Sfântul Mucenic Ierotei a primit credința în Hristos de la Sfântul Apostol Pavel, care l-a botezat și l-a așezat episcop în Atena. A fost însoțitorul Sfântului Dionisie Areopagitul. Sfântul Ierotei a fost primul episcop al Atenei. A participat la înmormântarea Maicii Domnului, unde a făcut început cântărilor, la prohodirea Maicii Domnului. A trecut la cele veșnice pe 4 octombrie.

Despre rugăciune

„Cine iubește pe Domnul, acela își aduce aminte întotdeauna de El, iar aducerea-aminte de Dumnezeu naște rugăciunea. Dar, dacă nu-ți vei aduce aminte, atunci nu te vei mai ruga, iar fără rugăciune sufletul nu va rămâne în dragostea lui Dumnezeu, căci prin rugăciune vine harul Duhului Sfânt. Prin rugăciune se păzește omul de păcat, fiindcă, rugându-se, mintea e ocupată de Dumnezeu și cu duh smerit stă înaintea Feței Domnului, pe Care-L cunoaște sufletul ce se roagă.
Cine vrea să se îndeletnicească cu rugăciunea fără o călăuză și își închipuie în mândria lui că poate să o învețe singur după cărți și nu se va duce la un „stareț” [„bătrân iscusit”], acela a căzut deja pe jumătate în înșelare. Dar pe cel smerit Domnul îl va ajuta și, chiar dacă nu găsește un povățuitor experimentat, dar va merge la duhovnicul lui, oricare ar fi el, Dumnezeu îl va ocroti pentru smerenia lui.
Rugăciunea se dă celui ce se roagă, cum se spune în Scripturi; dar rugăciunea pe care o săvârșim numai din obișnuință, fără zdrobire de inimă pentru păcate, nu este plăcută Domnului.
Omule, învață smerenia lui Hristos și Domnul îți va da să guști dulceața rugăciunii. Dacă vrei rugăciunea curată, atunci fii smerit, înfrânat, mărturisește-te cu sinceritate, și rugăciunea te va iubi. Fii ascultător, supune-te cu bună conștiință stăpânirilor rânduite, fii mulțumit de toate și atunci inima ta se va curați de gândurile deșarte. Adu-ți aminte că Domnul te vede și teme-te să nu întristezi cumva pe fratele tău; nu-1 judeca și nu-1 disprețui nici măcar cu o privire, și Duhul Sfânt te va iubi și te va ajuta El însuși întru toate.” (Sfântul Siluan Athonitul)

– Preot Sandu OLIVIAN

Deja ai votat!