Soborul Sfântului Ioan Botezătorul

Sfântul Ioan Botezătorul a avut menirea de a pregăti poporul pentru primirea lui Mesia și de a-L descoperi și a-L face cunoscut lui Israel. Evanghelistul Luca notează, cu o extremă precizie, data la care Ioan Botezătorul a început să predice: “În al cincisprezecelea an al domniei Cezarului Tiberiu, pe când Ponţiu Pilat era procuratorul Iudeii, Irod tetrarh al Galileii, Filip, fratele său, tetrarh al ținutului Trahonitidei, iar Lisanias tetrarh al Abilenei, în zilele arhiereilor Anna și Caiafa, a fost cuvântul lui Dumnezeu către Ioan, fiul lui Zaharia, în pustie” (Luca 3, 1).

Rolul Sfântului

A fost acela de a trezi pe Israel din idolatrizarea Legii, de a naște credința în Hristos. El își începe predica folosind aceleași cuvinte ca și Mântuitorul: “Pocăiți-vă, că s-a apropiat Împărăția cerurilor” (Mt. 3, 2). Le atrage atenția că nu este de ajuns să faci parte din poporul ales de Dumnezeu pentru a primi mântuirea. În acest sens le spune: “Dumnezeu poate și din pietrele acestea să ridice fii lui Avraam” (Matei 3, 9; Luca 3, 8), descoperind că toate neamurile sunt chemate la mântuire. Convertirea propovăduită de Ioan presupunea recunoașterea stării de păcat în care se afla omenirea și înlăturarea certitudinilor oferite de doctrina fariseică. Actul care consfințește convertirea este “botezul lui Ioan”. Acest botez, numit și al pocăinței, nu dăruia iertarea păcatelor, dar presupunea căința pentru păcatele săvârșite și astfel pregătea sufletul pentru primirea iertării. Misiunea principală a Sfântului Ioan Botezătorul era să pună înaintea ochilor minţii realitatea păcatului și să trezească dorința de ispășire, urmând ca Mântuitorul care avea să vină, să le descopere celor convertiți calea pe care să o urmeze. Că Ioan Botezătorul reușește să zguduie conștiințele, o arată Sfântul Evanghelist Luca, când spune: “poporul era în așteptare” (Luca 3, 5) și toți se întrebau dacă nu cumva Ioan este Mesia. Pentru a înlătura orice  confuzie că Ioan este Mesia cel așteptat, va spune: “Eu vă botez cu apă spre pocăință, dar Cel ce vine după mine este mai puternic decât mine … Acesta vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc” (Matei 3, 11) și va încheia prin a spune: “Cel care vine după mine a fost înaintea mea, pentru că mai înainte de mine era” (Ioan 1, 15).

Semnificația numelui

Ioan este nume iudaic: “Iohanan” prescurtare din “Iehohanan” și înseamnă “Dumnezeu s-a milostivit”. Foarte mulți români poartă numele de Ion (forma neaoșă), Ioan, Ioana (fie ca atare, fie în diferite variante: Ionel, Nelu, Ionica, Nica, Ionuț, Onuţ, Ionela, Nela, Oana ş.a.), alcătuind cea mai bogată familie onomastică de la noi.

 

– Preot Sandu OLIVIAN

Deja ai votat!