Astăzi – Înălţarea Domnului – Ziua Eroilor

Astăzi, 10 iunie, creştinii ortodocşi sărbătoresc Înălţarea Domnului. La 40 de zile de la Înviere, Iisus li s-a arătat ucenicilor Săi pe Muntele Măslinilor, pentru a-i încredinţa de puterea Sa şi a le da ultimele învăţături. Hristos S-a înălţat la cer în văzul Apostolilor şi a doi îngeri. Îngerii le-au vorbit ucenicilor despre a doua venire a lui Hristos, pentru ca aceştia să nu se lase copleşiti de durerea despărţirii. Înălţarea Domnului a fost o despărţire izvorâtoare de lumină, ucenicii revenind în Ierusalim „cu bucurie mare”.

Înălţarea lui Hristos este chipul deplinei îndumnezeiri a umanităţii Lui. Mântuitorul Iisus Hristos, prin toate actele Sale, întrupare, moarte, înviere, a îndumnezeit treptat firea omenească pe care a asumat-o, dar prin Înălţare a transfigurat-o pe deplin.

Înălţarea la cer este o mărturie a faptului ca omul a fost creat pentru veşnicie. Prin Înălţarea Sa, Iisus Hristos nu arată doar unde trebuie să ajungă omul, ci se face cale şi putere, pentru ca omul să ajungă la această stare. El stă pe tronul dumnezeiesc al slavei, dar, în acelaşi timp, locuieşte în inima celor ce-L iubesc.

Astăzi creştinii se salută cu „Hristos s-a înălţat!, Adevărat s-a înălţat!”. Înălţarea Domnului se mai numeşte şi Ispas, după numele martorului nevăzut al Înălţării. În popor se spune că martor ascuns la Înălţarea Domnului a fost un cioban pe care-l chema Ispas. Acesta a urmărit evenimentul şi apoi a povestit cele întâmplate.

Astăzi sunt omagiaţi eroii care s-au jertfit pentru credinţă, libertate şi întregirea neamului

Prin hotărârile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din anii 1999 şi 2001, sărbătoarea Înălţării Domnului a fost stabilită ca Zi a Eroilor şi sărbătoare naţională bisericească. Astfel, în toate bisericile din ţară şi străinătate se face pomenirea tuturor eroilor români căzuţi pe câmpurile de luptă pentru credinţă, libertate, dreptate şi pentru apărarea ţării şi întregirea neamului. Eroii sunt pomeniţi astăzi pentru ca sufletele lor să se bucure de ajutorul Mântuitorului înălţat la cer.

Potrivit tradiţiei, astăzi, oamenii îşi pun la brâu frunze de nuc. Se crede că şi Iisus Hristos ar fi avut frunze de nuc, atunci când s-a înălţat la ceruri. Totodată, există obiceiul bătăilor cu leuştean, care ar îndepărta bolile.

Astăzi, în toate localităţile din judeţ vor fi oficiate slujbe de pomenire a eroilor neamului. După eroi vor fi pomeniţi cei plecaţi din această lume. Potrivit tradiţiei, se împart ouă roşii, pască şi alte bucate tradiţionale.

Deja ai votat!