Zeci de cadre didactice au aflat astăzi unde vor lucra din toamnă (video)

50 de candidaţi au fost repartizaţi astăzi, 4 august, pe posturi, în cadrul primei şedinţe publice de ocupare a posturilor vacante/rezervate pentru anul şcolar 2021 – 2022. Şedinţa publică a avut loc la Colegiul Naţional „AT Laurian”. Primii care s-au prezentat în faţa comisiei de mobilitate au fost candidaţii care în anul şcolar 2020-2021 au avut statut de angajat pe durata viabilităţii postului şi au participat la concursul naţional, sesiunea 2021, la care au obţinut nota finală minim 7.00. Candidaţii au fost repartizaţi pe posturile/catedrele pe care sunt angajaţi în anul şcolar 2020-2021. Unii dintre aceştia au refuzat postul, cu gândul că vor obţine un alt post în şedinţele viitoare.

Au urmat candidaţii care au obţinut minim nota 7, la concursul naţional, sesiunea 2021. Aceştia au avut la dispoziţie posturile didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată. Candidaţii au fost  ierarhizați pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a notelor finale obţinute la proba scrisă. Nu toţi au avut însă şansa de a găsi post vacant în specializarea lor.

La şedinţă au participat, în calitate de observatori, Liviu Axinte, preşedintele Ligii Sindicatelor din Învăţământ şi Daniela Biolan, vicepreşedintele Sindicatului Învăţământului Preuniversitar.

Mâine, 5 august, începând cu ora 10:00, tot la Colegiul „AT Laurian”, va avea loc şedinţa publică de repartizare pe posturi didactice/catedre vacante complete, indiferent de viabilitatea acestora, a candidaților cu statut de cadre didactice titulare în învățământul preuniversitar anterior înscrierii la concurs, cu păstrarea statutului de cadru didactic titular. Totodată, vor fi repartizate cadrele didactice debutante din învățământul preuniversitar de stat și particular, care au promovat examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, și au obținut minim nota 7 (șapte) la proba scrisă în cadrul concursului național, sesiunea 2021.

Deja ai votat!