Numărul bugetarilor, mult mai mare decât se spune

0

O numărătoare paralelă a bugetarilor din România arată că numărul acestora este cu cel puţin 130.000 mai mare decât se invocă.

 

Numărul bugetarilor din România este mult mai mare decât cel prezentat în statisticile oficiale ale autorităților ce dețin date privind angajații la stat. „Economedia” a făcut o amplă analiză a acestor numărători paralele, care ilustrează, fiecare, doar bucăți din realitate şi arată că numărul bugetarilor e mai mare decât se spune.

Astfel, există câteva instituții care au statistici elaborate privind numărul bugetarilor din România, cele mai importante fiind: Inspecția Muncii, prin Revisal (Registrul General de Evidență a Salariaților), Ministerul Finanțelor și Autoritatea Națională a Funcţionarilor Publici (ANFP). Mai există și structuri mai mici, respectiv softuri precum Edusal, un Revisal mai mic, care numără doar angajații din învățământ, sau RESMIL, un soft pentru gestionarea personalului în activitate din Ministerul Apărării Naționale.

Cu toate acestea, există mulți angajați ai statului care nu sunt incluși în niciuna dintre aceste numărători.

Datele de la Inspecția Muncii arată că existau 1.190.589 angajați la stat la data de 1 ianuarie 2021, în creștere cu peste 18.000 de angajați față de bilanțul de la 1 ianuarie 2020 (1.172.561 angajați). Statistica ia în considerare numărul de salariați activi, adică numărul de persoane care au cel puțin un contract activ la data de referință.

 

Listă interminabilă de excepţii

Cu toate acestea, nu toate instituțiile statului raportează în Revisal situația personalului, existând o listă cu excepții, pe care Inspecția Muncii a confirmat-o pentru „Economedia”

Revisal nu include, așadar, următorii angajați la stat:

Excepție nr. 1. Personalul încadrat pe bază de contract individual de muncă conform art 6 din Ordonanța de urgență 86/2014: Ministerul Apărării Naționale, structurile militare și structurile în care își desfășoară activitatea funcționari publici cu statut special din cadrul Ministerului Administrației și Internelor, Administrația Națională a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiției, Serviciul Român de Informații (SRI), Serviciul de Informații Externe (SIE), Serviciul de Protecție și Pază (SPP), Serviciul de Telecomunicații Speciale, precum și Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare organizează activitățile de inspecție a muncii prin servicii proprii de specialitate;

Excepție nr. 2. Personal care își desfășoară activitatea în baza unui contract de mandat, în baza unui contract de administrare sau în baza unui contract de management;

Excepție nr. 3. Personal care își desfășoară activitatea în baza unor autorizații (ex: PFA);

Excepție nr. 4. Parlamentari;

Excepție nr. 5. Demnitari;

Excepție nr. 6. Personal al Ministerului de Externe;

Excepție nr. 7. Prefecți și subprefecți;

Excepție nr. 8. Președinți și vicepreședinți ai consiliilor județene;

Excepție nr. 9. Primari, viceprimari, consilieri din primării;

Excepție nr. 10. Magistrați (procurori, judecători);

Excepție nr. 11. Unele categorii ale personalului clerical;

Excepție nr. 12. Funcționarii publici.

Ministerul Finanțelor deține o statistică diferită a salariaților bugetari, respectiv numărul de posturi ocupate în instituțiile și autoritățile publice. Potrivit Finanțelor, numărul de salariați bugetari era de 1.249.283 persoane, în luna ianuarie.

O parte din excepțiile din Revisal le găsim în bilanțul realizat de Ministerul Finanțelor, publicat lunar pe site-ul instituției.

Excepție nr.1. Ministerul Apărării Naționale numără 75.576 angajați, potrivit Finanțelor, însă nu este clar câți dintre aceștia sunt exceptați de la raportarea în Revisal. O statistică de pe site-ul ministerului arată că sunt 16.000 de persoane încadrate cu contract individual de muncă, care sunt așadar incluse la excepția nr. 1. Totodată, există și 400 de funcționari publici, care intră la excepția nr 12.

Ministerul Afacerilor Interne numără 125.669 de angajați, conform Finanțelor, însă nu este clar câți angajați sunt exceptați de la raportarea în Revisal. Personalul Ministerului Afacerilor Interne se compune din: funcţionari publici, poliţişti – funcţionari publici cu statut special, cadre militare în activitate, personal contractual, precum şi soldaţi şi gradaţi voluntari.

Administrația Națională a Penitenciarelor număra în 2017 circa 12.000 de angajați, însă o parte din aceștia sunt incluși și la excepția nr. 12, fiind funcționari publici, restul fiind angajați contractuali.

Serviciul Român de Informații nu publică numărul angajaților. ​„Precizăm faptul că în conformitate cu dispoziţiile art.10 din Legea nr.51/1991, activitatea de informaţii pentru realizarea securităţii naţionale are caracter secret de stat, iar accesul la informaţii de natura celor menţionate de dumneavoastră se realizează cu respectarea principiului «necesităţii de a cunoaşte». Acest tip de informaţii nu poate fi comunicat decât în condiţiile art. 11 al actului normativ menţionat, unde sunt precizaţi, în mod expres şi limitativ, beneficiarii acestora. Corelativ acestei prevederi legale, astfel de date sunt exceptate de la liberul acces al cetăţenilor”, arată un răspuns al SRI pentru „Economedia”.

Serviciul de Informații Externe nu a răspuns la solicitarea „Economedia” privind numărul de angajați, însă de obicei și această instituție ține la secret statisticile privind personalul.

Serviciul de Protecție și Pază număra 1.393 de angajați, în ianuarie, conform Ministerului Finanțelor.

Serviciul de Telecomunicații Speciale număra 2.742 de posturi, la 31 ianuarie, conform unui răspuns transmis Economedia.

În cazul excepțiilor numărul 2 și 3, estimarea numărului de angajați nu poate fi făcută.

Excepție nr. 4. Numărul de parlamentari se ridică la circa 400.

Excepție nr. 5. Numărul de demnitari este de câteva sute.

Excepție nr. 6. Personalul Ministerului de Externe este de 2.052 de angajați, potrivit Finanțelor.

Excepții nr. 7&8. Există circa 80 de prefecți și subprefecți, precum și circa 80 de președinți și vicepreședinți ai consiliilor județene.

Excepție nr. 9. Numărul primarilor și viceprimarilor din România se ridică la circa 6.000 de persoane (există circa 3.000 de localități). Numărul de consilieri locali din primării variază între 9 și 27, în funcție de numărul locuitorilor. Astfel, luând o medie pur exemplificativă de 10 consilieri locali pe primărie, în România ar exista circa 30.000 de consilieri locali. Numărul real este, cel mai probabil, chiar mai mare.

Excepție nr. 10. Numărul de magistrați (procurori, judecători) era de circa 7.000 în anul 2017.

Excepție nr. 11. Unele categorii ale personalului clerical – numărul nu poate fi estimat, deoarece nu știm ce înseamnă „unele”.

Excepție nr. 12. Numărul total de funcționari publici se ridică la 132.287 persoane (posturi ocupate), conform unui răspuns transmis Economedia de către ANFP.

 

Cel puţin 1,38 de milioane

În concluzie, dacă adunăm cei 1,19 milioane de bugetari incluși în statistica Inspecției Muncii cu cele câteva excepții cuantificabile pentru care găsim date clare, atât la Ministerul Finanțelor, cât și la instituțiile în sine, vedem că numărul de angajați la stat se ridică undeva la cel puțin 1,38 milioane. Probabil acest număr ar crește semnificativ dacă am avea statistici și pentru excepțiile care nu au putut fi documentate în acest articol.

Pe lângă acești bugetari, există o serie de angajați care lucrează în companiile aflate în subordinea statului, dar nu pot fi numiți propriu-zis bugetari. Numărul acestora se ridica la 267.678, la data de 30 septembrie 2020, conform celei mai recente statistici publicate de Ministerul Finanţelor.

Deja ai votat!
se încarcă...