Angajații îşi vor putea verifica vechimea în REVISAL

Salariaţii sau foştii salariaţi ai firmelor vor putea accesa online, Registrul general de evidenţă a salariaţilor (Revisal), în care angajatorii înregistrează date cu privire la aceştia. Acestea includ durata contractului individual de muncă şi a timpului de lucru, nivelul salarial sau data şi motivul încetării relaţiei de muncă. Proiectul de lege a fost depus marţi, 29 iunie, la Senat și propune posibilitatea verificării datelor din REVISAL inclusiv de către angajaţi.

Astfel, cu ajutorul unui extras din Revisal, salariaţii vor putea demonstra vechimea pe care o au în muncă.

Potrivit adevarul.ro propunerea legislativă privind Codul muncii, prevede ca salariaţii şi foştii salariaţi ai unei firme să poată accesa online datele din Revisal. Datele nu vor putea fi modificate de salariaţi, ci doar de angajatori, dar vor putea fi descărcate şi tipărite de aceştia.

În momentul de față, angajatorii sunt obligaţi să furnizeze salariaţilor sau foştilor salariaţi date privind propriul contract de muncă în cel mult 15 zile de la primirea unei solicitări scrise în acest sens. Datele pot fi cuprinse într-un extras din registru, datat şi certificat pentru conformitate sau într-o adeverinţă care să ateste activitatea desfăşurată de salariat, durata activităţii, nivelul salarial sau vechimea în muncă şi în specialitate.

În situația în care angajatorul nu poate elibera extrasul din Revisal, salariaţii sau foştii salariaţi ai acestuia se pot adresa inspectoratului teritorial de muncă (ITM) care, tot în interval de 15 zile de la data solicitării, va elibera extrasul. Astfel, pentru a obţine un extras din Revisal, salariaţii au nevoie fie de angajator, fie de inspectoratul teritorial de muncă. Acest proces durează mai mult de două săptămâni.

Pentru a intra în vigoare, proiectul trebuie să fie adoptat de Parlament, promulgat prin decret prezidențial și publicat în Monitorul Oficial.

Deja ai votat!