Primar obligat să aducă bani de acasă

0

O afacere cu terenurile comunei l-ar putea costa destul de scump pe fostul primar al comunei Avrămeni, Ioan Cârnu. Acţionat în instanţă de noul executiv local, pentru răspundere patrimonială, Ioan Cârnu a fost obligat de instanţele de judecată la plata sumei de 28.371 de lei, cu titlu de prejudiciu, sumă ce va fi actualizată în funcţie de indicii de inflaţie şi dobânda legală, de la data introducerii acţiunii, respectiv 20 ianuarie 2017, până la data plăţii efective. Motivul – preţul stabilit la licitaţie şi încasat de Primăria Avrămeni, de 56.000 lei, era cu mult sub valoarea de piaţă a terenului stabilită de evaluator la suma de 193.345 lei, iar procedura vânzării la licitaţie s-a efectuat cu încălcarea dispoziţiilor legale.

Decizia instanţei este definitivă şi a venit după două procese derulate la Tribunalul Botoşani şi Curtea de Apel Suceava.

Ofertanţii trebuiau descalificaţi

Afacerea a avut loc în toamna lui 2009, când Primăria Avrămeni şi cei din Consiliul local Avrămeni au decis să vândă 37.200 de metri pătraţi din intravilan, teren aflat în proprietatea privată a comunei. Comisia de licitaţie a stabilit câştigător o societate comercială pentru o suprafaţă de 20.000 mp, şi un anume C.G. pentru 15.598 mp, dar contractul a fost încheiat pentru suprafeţe diferite. Astfel, firma a cumpărat în final 24.072 mp (în loc de 20.000 mp), iar celălalt ofertant 11.526 mp. Dar câştigătorii licitaţiei au fost admişi deşi nu îndeplineau condiţiile de participare întrucât nu au achitat garanţia de 10% din valoarea totală a terenului, calculată la preţul de pornire al licitaţiei, respectiv de 19.334 lei.

În fapt, potrivit documentelor descoperite ulterior, C.G. a achitat o garanţie de numai 8.000 lei, iar societatea comercială 10.000 lei. Nici însumate cele două garanţii nu asigurau cuantumul garanţiei de 10%. Cu toate acestea, în procesul verbal al comisiei de licitaţie s-a consemnat faptul că s-a achitat de către ambii ofertanţi garanţia de participare, deşi aceştia trebuiau descalificaţi, iar procedura licitaţiei trebuia reluată.

Nereguli descoperite de Curtea de Conturi

Aranjamentul a ieşit la iveală cu ocazia unui control al Curţii de Conturi efectuat în 2012. Astfel, componenţa Comisiei de licitaţie nu a fost desemnată prin hotărâre a consiliului local, ci prin dispoziţie a primarului, iar licitaţia a avut loc la o dată diferită faţă de cea stabilită în anunţ. Deşi licitaţia trebuia să se ţină pe 10 septembrie 2009, prima şedinţă a avut loc pe 21 septembrie 2009, fără ca acest lucru să fie anunţat undeva.

Nici următoarele două licitaţii, din 24 septembrie 2009 şi 26 septembrie 2009 nu au fost anunţate, astfel că alte eventuale persoane interesate, în afara participanţilor la licitaţia publică, nu au avut cunoştinţă.

Fost primar se consideră nevinovat

Pus în situaţia de a recupera paguba, noul executiv local l-a acţionat în instanţă pe fostul primar Cârnu. Citat la bară, acesta a invocat faptul că cererea de chemare în judecată este tardiv formulată, fiind introdusă după termenul general de prescripţie, şi că licitaţia s-a făcut cu respectarea legislaţiei în vigoare la acea dată. Astfel, terenul era ocupat de construcţii, acolo fiind amplasată baza de cereale, iar construcţiile au fost cumpărate înainte de scoaterea la licitaţie a terenului.

În plus, comisia de licitaţie a fost numită corect întrucât Consiliul local nu putea emite hotărâre în acest sens decât numai dacă pe acele terenuri urma să se ridice noi construcţii. Mai mult, el a invocat că toată responsabilitatea privind procedura de desfăşurare a licitaţiei revine comisiei, el semnând doar contractele de vânzare-cumpărare.

În schimb, în urma procesului s-a descoperit că de fapt contractul cu societatea comercială s-a încheiat abia în 27 ianuarie 2011, iar cel cu C.G. pe 24 iunie 2011, adică după un an şi jumătate. Mai mult, la numai un an de la achiziţia terenului, C.G. a revândut terenul cumpărat cu 16.000 lei la preţul de 154.154 lei. Pe baza probatoriului administrat, instanţa a admis în parte pretenţiile formulate de comuna Avrămeni şi a considerat că fostul primar răspunde pentru presupusa pagubă în procent de o treime, restul revenind membrilor comisiei de licitaţie. Prin urmare, Ioan Cârnu a fost obligat la plata sumei de 28.371 de lei.

– Sebastian GHEORGHIU

+0 -0
se încarcă...