Greşeală funciară de 20.000 de euro

Situație neobișnuită în județ, din cauza unui titlu de proprietate care nu a fost emis la timp de către instituțiile statului. Fiind în imposibilitatea de a valorifica 4,5 hectare de teren, proprietarii acestei suprafețe au dat în judecată Instituția Prefectului, Comisia Județeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată Asupra Terenurilor și Comisia locală de fond funciar Adășeni, care trebuie să le plătească acum daune de aproape 20.000 de euro.

Cei trei proprietari de teren au obținut sentință definitivă și irevocabilă, care a fost învestită cu formulă executorie, au apelat la un birou al executorilor judecătorești, iar acum au cerut în instanță poprirea conturilor. Prin urmare, Instituția Prefectului ar putea să ajungă în situația ingrată de a se alege cu conturile blocate până la plata tuturor despăgubirilor.

Caz emblematic în judeţ

Cazul este unul foarte vechi, dar ar putea deveni emblematic pentru tot ceea ce înseamnă refuzul autorităților de a se conforma unor sentințe judecătorești. Întreaga istorie își are începutul în urmă cu mai bine de un deceniu, când un localnic, iar mai apoi urmașii acestuia, din comuna Adășeni, care trebuiau să primească 4,5 hectare de teren deținute în trecut, și-au cerut drepturile în instanță. Atât Judecătoria Săveni, cât și Tribunalul Botoșani au hotărât că cei trei sunt îndreptățiți, iar magistrații au dispus atunci reconstituirea dreptului de proprietate, conform unei schițe anexă. Deși sentința definitivă a fost emisă în martie 2009, instituțiile statului nu s-au sinchisit să dea curs sentinței.

Așa se face că în 2011, instanța a încuviințat executarea silită, iar în decembrie 2013 tot magistrații au decis ca cei responsabili să plătească o penalitate de 20 lei pe zi de întârziere până la executarea obligației prevăzută în titlul executoriu, plus o despăgubire de peste 40.000 de lei pentru lipsa de folosință a terenului pentru perioada 2009-2014.

Daune cerute în instanţă

Paradoxal, nici după acest noian de procese, instituțiile statului nu au catadicsit să facă dovada în fața judecătorilor că titlul de proprietate a fost emis conform sentinței. Documentul ar fi fost eliberat în aprilie 2014, însă judecătorii au vrut să-l vadă și fizic și au cerut insistent actul cu pricina. Cu toate acestea, instituțiile au comunicat doar că titlul a fost emis, fără ca una dintre ele să prezinte măcar o copie a acestuia.

Trei ani au încercat magistrații să vadă titlul și abia în 2017 acesta a fost comunicat, însă nu de instituțiile în cauză, ci de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Prin urmare, când proprietarii au solicitat daune pentru lipsa de folosință a terenului, judecătorii nu au mai stat pe gânduri și au admis acțiunea, atât Instituția Prefectului, cât și Comisia Județeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată Asupra Terenurilor, inclusiv Comisia locală de fond funciar Adășeni fiind obligate să plătească daune pe peste 40.000 de lei pentru trecut, dar și daune pe viitor, până când oamenii își vor primi terenul în realitate. Era 2018 când s-a decis acest lucru, dar banii nu au fost plătiți nici până astăzi. Prin urmare, de la cei 40.000 de lei s-a ajuns în prezent la suma de 90.041.

Situaţia nu a fost clarificată nici în prezent

Uluitor este că nici până în momentul de față situația nu a fost clarificată. „E o problemă pe care am <<moștenit-o>>, ca să zic așa. Ce pot să spun este că noi am emis titlul de proprietate, conform hotărârii judecătorești, dar nici până la ora actuală persoanele în cauză nu l-au ridicat pentru că au refuzat ofertele făcute de către cei de la Primăria Adășeni. Din punctul meu de vedere, vinovat în totalitate nu este Comisia Județeană, care și-a îndeplinit obligația și a emis titlul de proprietate în cel mai scurt timp, după emiterea sentinței, documentul fiind trimis către comisia locală pentru punerea în posesie, ci cei de pe plan local”, a spus prefectul județului, Dan Nechifor. Cu toate acestea, în motivarea sentinței, judecătorii au fost destul de limpezi. Astfel, Instituția Prefectului ar fi avut totuși vina ei  întrucât în dosarele de la instanță nu există niciun înscris care să dovedească faptul că instituția a comunicat titlul de proprietate către comisia locală Adășeni la data x.

În plus, prin prisma legii, prefectul, în calitatea sa de președinte al comisiei județene, era singurul în măsură să verifice chiar situațiile în care se împiedică, în orice mod, reconstituirea dreptului de proprietate. În consecință, Instituția Prefectului ar avea culpa sa atâta timp cât nu a fost depus vreun înscris la dosar din care să rezulte că a fost verificată îndeplinirea procedurilor, chiar și după chemarea în judecată a instituției.

Oamenii nu și-au primit încă terenul

Cum se va termina acest caz, este greu de spus. Cert este că nici până la această dată oamenii nu și-au primit terenul. „Au refuzat amplasamentele oferite și prin urmare nu au ridicat nici titlul de proprietate. Acum i-am invitat din nou. Cu banii, nu știu ce să zic. Știu că s-a făcut o întâmpinare la executare și am solicitat o amânare până la clarificarea tuturor aspectelor”, a spus primarul comunei Adășeni, Constantin Drăsleucă. Doar că, potrivit sentinței judecătorești, până la punerea în posesie, instituțiile responsabile vor trebui să plătească daune pentru neutilizarea suprafeței de teren, daune stabilite pe baza unei expertize și care cresc de la un an la altul.

 

 

 

Deja ai votat!