ANUNŢ Direcţia Silvică Botoşani

Direcţia Silvică Botoşani cu sediul în Botoşani, str. Pacea nr. 47, organizează în data de 13.07.2021 – ora 09.00,  concurs pentru ocuparea a 3 posturi pe perioadă nedeterminată,  după cum urmează:

  • 1 pădurar (1- Ocolul silvic Trușești),
  • 1 TAF-ist (1- Ocolul silvic Flămânzi)
  • 1 muncitor necalificat (1- Ocolul silvic Flămânzi),

Dosarul complet se depune la sediul angajatorului din  mun. Botoşani, str. Pacea nr.47, jud. Botoşani.

TERMEN DE DEPUNERE A DOSARULUI:  09.07.2021 – ora 11.00

Examenul/concursul va avea loc la sediul Direcţiei Silvice Botoşani şi va consta în:

  • posturi TESA – o probă scrisă şi una orală-interviu cu tematica şi bibliografia aexată,
  • posturi muncitori direct productivi – interviu și probă practică.

Condiţiile de participare, actele necesare pentru dosarul de înscriere, sunt afişate la sediul direcţiei silvice şi al ocoalelor silvice şi se pot obţine şi de pe pagina de web a Regiei Naţionale a Pădurilor-Romsilva (www.rosilva.ro  informare publica-oportunitati de angajare) sau a Direcţiei Silvice Botoşani (http://botosani.rosilva.ro  informare publica-oportunitati de angajare) iar relaţii suplimentare faţă de anunţ, la tel.  0231/512882 la Compartimentul Resurse Umane, fiind afişate şi la sediile ocoalelor silvice şi a Direcţiei Silvice Botoşani.

DIRECTOR,

ing. Marius HAVRIŞ

Deja ai votat!