ANUNŢ COMUNA CĂLĂRAŞI

COMUNA CĂLĂRAȘI titular al proiectului „Extinderea infrastructurii de apă și apă uzată în sat Călărași, comuna Călărași, județul Botoșani”, amplasament situat in intravilanul comunei Călărași, jud. Botoșani, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţiei pentru Protecţia Botoşani, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Extinderea infrastructurii de apă și apă uzată în sat Călărași, comuna Călărași, județul Botoșani”, amplasament situat in intravilanul comunei Călărași, jud. Botosani.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Botoșani din mun. Botosani, B-dul Mihai Eminescu nr. 44, jud. Botosani, în zilele de luni -vineri între orele 08-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmbt.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

Deja ai votat!