Sfântul Proroc Samuel

A trăit cu 1.000 de ani înainte de Întruparea Domnului. Fiu al lui Elcana și al prorociţei Ana, a fost ultimul judecător al evreilor. Precizăm că s-a născut în perioada când poporul evreu era condus de judecători. A fost rod al rugăciunii părinților săi. Acesta este motivul pentru care Ana l-a dus pe Samuel la templul Domnului, când acesta a împlinit vârsta de trei ani.
Locuind lângă Chivotul Legii, Samuel a avut la vârsta de 12 ani o descoperire de la Dumnezeu despre pedepsele ce aveau să cadă asupra casei marelui preot Eli din pricina depravării și desfrâului fiilor acestuia, Ofni și Finees. Descoperirea s-a împlinit în curând, căci filistinii i-au robit pe israeliți și i-au ucis pe fiii lui Eli și au luat cu ei Chivotul Legii. Eli, marele preot, a murit în momentul în care a auzit de pierderea Chivotului Legii și a celor doi fii ai săi. Vreme de 20 de ani, poporul lui Israel a rămas rob la filisteni. După această perioadă, Dumnezeu l-a trimis pe Samuel înaintea poporului ca să îi predice pocăința. Poporul s-a pocăit, a lepădat idolii filistenilor și a început a umbla în căile Domnului, recunoscând în Samuel pe prorocul, preotul și judecătorul lui Dumnezeu. Filistenii au mai pornit război, dar acum, sub conducerea lui Samuel, a biruit Israel.
Când Samuel a ajuns la bătrânețe, poporul i-a cerut să le pună un rege care să rămână în urma lui. În zadar a încercat Samuel să le arate că Dumnezeu este regele lor. Deși refuză o vreme să facă acest lucru, îl va unge rege pe Saul, după o descoperire dumnezeiască. Din cauza unor fapte păcătoase, Samuel, povățuit de Dumnezeu, îl va unge rege pe David.

Cuvinte duhovnicești
“Răul nu există ontologic. În Dumnezeu nu există rău. Răul este răstălmăcirea libertății cu care Ziditorul a înzestrat pe oameni și pe îngeri, creaturile Lui cu conștiință liberă. Răul începe cu orgoliul lui satan și cu neascultarea omului”. Valeriu Gafencu
“Cel mai frumos și mai convingător discurs despre dragoste este îmbrățișarea!” Pr. Stăniloae

– Preot Sandu OLIVIAN

Deja ai votat!