Sfântul Mucenic Eutihie, Sfântul Cosma Etolianul

Sfântul Mucenic Eutihie

A fost ucenicul Sfântului Ioan Evanghelistul și al Sfântului Apostol Pavel. A fost sfințit ca Apostol misionar. A vestit cu mult curaj credința în Hristos, distrugând multe temple păgâne. În timpul călătoriilor sale misionare, a fost însoțit neîncetat de un înger. Acesta îl întărea și îi vestea cele ce aveau să i se întâmple. Tot acest înger l-a hrănit în chip minunat în vremea în care se afla în temniță.
A fost aruncat în foc și la fiare, dar a ieșit nevătămat prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Pentru că nu a lepădat credința în Hristos, a fost omorât cu sabia în Efes.

Sfântul Cosma Etolianul

A rămas în conștiința poporul grec ca una dintre personalitățile bisericești care au contribuit fundamental la renașterea spirituală, cât și la redeșteptarea sentimentului național ale poporului grec, într-o perioadă în care această ţară se afla sub ocupație otomană.
Sfântul Cosma, călugăr fiind, a hotărât să inițieze o campanie misionară în întreaga Grecie, pentru a-i călăuzi pe oameni pe calea mântuirii și a-i întări în credința strămoșească.
Cu binecuvântarea părinților din mănăstire, în jurul anului 1760 a părăsit Muntele Athos, și a plecat la Istanbul, pentru a primi și binecuvântarea Patriarhului Serafim al II-lea.
Sfântul Cosma şi-a început activitatea misionară chiar în bisericile din Istanbul și din împrejurimi. Timp de aproape 20 de ani a călătorit în Grecia (Tesalonic, Veria, Macedonia, Chimaera, Akarnakia, Etolia, insulele Sfintei Mavra, Kefalonia etc.) și Albania, înființând peste 200 sute de şcoli și biserici.
Predica era însoțită adeseori de semne minunate și minuni, Sfântul Cosma primind de la Dumnezeu darul prorociei și al facerii de minuni. În locul unde predica el localnicii ridicau o cruce din lemn, în amintirea acestui fapt.
Activitatea misionară a Sfântului Cosma a stârnit însă multă ură și dorința de răzbunare în rândul turcilor și a iudeilor, astfel că sfântul a primit moarte mucenicească pe 24 august 1779, în satul Kolikontasi din Albania, în urma unei conspirații. Ucigașii săi i-au zdrobit trupul sfântului cu o piatră și l-au aruncat în râu. Trupul sfântului a fost descoperit în chip minunat, de părintele Marcu, preotul Mânăstirii Intrării Maicii Domnului în Biserică, de lângă Kolikontasi, care l-a înmormântat în spatele sfântului altar. Multe minuni au urmat morții Sfântului Cosma Etolul.
Este interesant de menționat ca inițiativa construirii primei biserici închinate Sfântului Cosma a aparținut unui conducător musulman din Albania, Ali Pasa, care avea o mare prețuire pentru Sfântul Cosma.

– Preot Sandu OLIVIAN

Deja ai votat!