Sfântul Apostol și Evanghelist Matei

Este unul dintre cei doisprezece Apostoli aleși de Hristos. Înainte de a ajunge Apostol, a fost vameș și se numea Levi. Era originar din Capernaum și era fiul lui Alfeu. Nu știm dacă a fost căsătorit. Este autorul primei Evanghelii. Eusebiu și Sfântul Epifanie ne mărturisesc că Matei a scris Evanghelia în limba aramaică și în limba greacă. Din Martirologiul roman aflăm că a murit ca martir în Etiopia, fiind ars pe rug de păgâni. Din textele apocrife care vorbesc despre trecerea sa la cele veșnice, aflăm că a suferit moarte de martir în Pont.

Evanghelia după Matei se află înscrisă în lista Canonului Muratori și amintită de Sfinții Părinți: Atanasie cel Mare, Chiril al Ierusalimului și Grigore de Nazianz. Ea este recunoscută ca autentică și de sinoadele particulare din Laodiceea (360), canonul 60 Hipo (393) și confirmată de Sinodul ecumenic Trulan (692) și sinodul al VII-lea (787). Scopul evanghelistului a fost să dovedească primilor cititori că Hristos este Mesia cel prezis de profeți și în persoana Sa s-au îndeplinit toate vechile profeții.

Evanghelia sa îi are în vedere pe iudei și pe păgâni și din acest motiv ea este mai mult o Evanghelie de convertire a popoarelor la credință. Iudeilor le descoperă că Iisus este Mesia, iar păgânilor le vestește că mântuirea se realizează prin Hristos. După mărturia lui Irineu de Lyon, Evanghelia după Matei a fost scrisă spre sfârșitul anilor 50 și începutul anilor 60 ai primului secol creștin.

Evanghelia după Matei este citită în Biserică timp de șaptesprezece duminici după Duminica Rusaliilor și în duminicile în care se lasă sec de carne și de brânză. Dar și în alte multe zile din an se citesc pericope din Evanghelia după Matei, precum și la Praznice și la multe sărbători ale Sfinților.

 

Mama

“Care sunt cele mai grele și mișcătoare cazuri întâlnite de dumneavoastră?”, l-am întrebat pe un preot ce lucra într-un penitenciar. Preotul răspunse imediat și sigur: “Cele mai grele și mișcătoare cazuri din penitenciar sunt acelea în care, la pronunțarea cuvântului «mama», deținuților nu le vine nimic bun în minte!”.

 

– Preot Sandu OLIVIAN

 

Deja ai votat!