Datorii la Fisc plătite în numele altei persoane

0

Ministerul Finanţelor Publice şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) au dezvoltat şi implementat noi facilităţi ale serviciului Spaţiul Privat Virtual (SPV) prin care se acordă titularului contului SPV posibilitatea de a plăti, în numele oricărei alte persoane fizice, impozite sau contribuţii evidenţiate în Declaraţia unică.

În noul meniu disponibil în SPV, pentru accesarea acestei facilităţi, se selectează opţiunea Plată obligaţii fiscale PF şi apoi În numele altei persoane, se optează pentru plata obligaţiilor fiscale declarate prin declaraţia unică (impozit pe venit, contribuţii de asigurări sociale de sănătate/ contribuţii de asigurări sociale). Apoi se completează codul numeric personal/ numărul de identificare fiscală al persoanei pentru care se face plata, precum şi suma care se doreşte a fi achitată, după care plata poate fi efectuată.

Această facilitate este disponibilă numai în serviciul SPV.

Totodată, tot prin contul SPV, contribuabilii persoane fizice pot genera două noi rapoarte: istoric declaraţii care cuprinde declaraţiile depuse de persoana fizică în formă electronică (până acum era disponibil acest istoric doar pentru persoane juridice) şi C168 = Duplicat Cerere de înregistrare a contractelor de locaţiune.

În perioada următoare, MFP şi ANAF au în vedere implementarea plăţii prin SPV şi interconectarea cu ghiseul.ro, a unor categorii de obligaţii fiscale pentru persoanele juridice.

Până în prezent, cele mai frecvente plăţi făcute online au vizat impozitul pe venit, contribuţii, accize colectate şi plata unor penalităţi.

Documentele comunicate prin Spaţiul Privat Virtual au aceeaşi putere juridică, asemenea celor comunicate prin poştă sau la ghişeu.

Creanţele fiscale care pot fi plătite prin SPV de către persoanele fizice:

♦ penalităţi de nedeclarare;

♦ impozit pe veniturile din activităţi independente;

♦ impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor;

♦ impozit pe veniturile din cedarea folosinţei bunurilor;

♦ impozit pe veniturile din investiţii sub forma de dividende din străinătate;

♦ impozit pe veniturile din investiţii sub formă de dobânzi din străinătate.

Deja ai votat!
se încarcă...