Salariile poliţiştilor, între adevăr şi politică

1

Salariile de bază, soldele de funcţie şi salariile de funcţie ale personalului din instituţiile publice din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională vor crește de la 1 ianuarie cu 25% din diferenţa dintre nivelul actual şi cel prevăzut de lege pentru anul 2022, iar sporurile se menţin la nivelul din decembrie 2018, a anunțat astăzi Ministerul Afacerilor Interne. În schimb, potrivit aceloraşi surse, cuantumul sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor, primelor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, se menține cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2018. Conform MAI, se menține însă măsura de acordare a majorărilor salariale corespunzătoare pentru activitatea desfășurată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, precum și cele pentru munca suplimentară prestată peste programul normal de lucru de către personalul cu statut special care are atribuții pentru desfășurarea activităților deosebite cu caracter operativ sau neprevăzut, care se plătesc prin raportare la solda de funcție/salariul de funcție sau, după caz, la salariul de bază cuvenit(ă) majorat, proporțional cu timpul efectiv lucrat în aceste condiții. În schimb, în următorii doi ani, 2019-2020, poliţiştii şi militarii vor putea deconta serviciile turistice de la o unitate turistică din şară în limita valorică a voucherelor de vacanță, adică în limita de 1.450 de lei anual, pentru fiecare angajat (salariat). În ceea ce privește indemnizațiile, compensațiile, primele, ajutoarele, plățile compensatorii, despăgubirile, compensațiile lunare pentru chirie și alte drepturi acordate potrivit actelor normative în vigoare, care nu fac parte din solda lunară brută/salariul lunar brut, precum și cuantumul compensației bănești, respectiv al alocației valorice pentru drepturile de hrană și, respectiv, valoarea financiară anuală a normelor de echipare, precum și valoarea financiară a drepturilor de echipament, aceste drepturi se mențin în plată la nivelul stabilit pentru luna decembrie 2018. Tot începând cu 1 ianuarie, valoarea indemnizației de delegare sau detașare va crește la suma de 20 lei/zi, comparativ cu 17 lei/zi acordată în 2018. De asemenea, persoana delegată într-o localitate situată la o distanță mai mare de 50 km de localitatea în care își are locul permanent de muncă și care nu se poate înapoia la sfârșitul zilei de lucru, va beneficia de o alocație zilnică de delegare compusă din indemnizație de delegare, în cuantum de 20 lei/zi, indiferent de funcția pe care o îndeplinește și de autoritatea sau instituția publică în care își desfășoară activitatea, la care se adaugă alocația de cazare, în cuantum 230 lei/zi, în limita căreia trebuie să își acopere cheltuielile de cazare, fără a fi nevoie de prezentarea unor documente justificative. Mai mult de atât, ordonatorul de credite va putea aproba, în situații temeinic fundamentate, majorarea alocației de cazare cu până la 50%, însă în acest caz va fi nevoie de prezentarea de documente justificative.

De partea cealaltă, însă, sindicaliştii din poliţie spun că anunţata creştere cu 25 la sută a salariilor nu va aduce o creştere reală cu 25% a veniturilor nete şi asta pentru că polițiștii nu au salariu de bază, ci salariu de funcție. „Salariul lunar al unui poliţist se compune din salariul de funcție, salariul gradului profesional deținut, gradații și, după caz, salariul de comandă, indemnizații, compensații, sporuri, prime, premii și din alte drepturi salariale. În plus, gradația de vechime nu afectează salariul de funcție, ci este calculată ca procent din acesta și intră în componența salariului lunar”, spun sindicaliştii. Potrivit acestora, inclusiv creșterea salariului de funcție cu 25% în ianuarie 2018, atunci când au trecut și contribuțiile în sarcina angajatului, a fost o cacialma pentru că venitul efectiv a crescut la acel moment cu 3%-4%, iar la fel va fi şi acum. Astfel, deşi se prevede că salariul de funcție al polițiștilor crește de la 1 ianuarie 2019 cu un sfert din diferența dintre salariul de funcție din decembrie 2018 și salariul de funcție prevăzut pentru anul 2022, cu cât salariul de funcție actual este mai mare, cu atât creşterea va fi mai mică. „Sumele vor fi diferite. De exemplu agenții de poliție cu vechime mică, cum ar fi un agent IV, au în acest moment un salariu de funcție de 1.994 lei, iar legea care se aplică etapizat prevede un salariu de funcție de 3.900 pentru anul 2022, rezultând astfel o diferență de 2.000 lei din care un sfert înseamna 500 lei. În același timp, prin comparație, pentru un agent de poliție cu 15 ani vechime și cu un salariu de funcție de 2.500, diferența va fi de 1.400 lei din care un sfert înseamnă 350 lei”, au explicat sindicaliştii. În concluzie, informațiile potrivit cărora poliţiştii ar beneficia în cei doi ani (n.r. – 2018 şi 2019) de o creştere cu 50 la sută a salariilor sunt false. „Au fost cazuri în care venitul unora dintre agenți a crescut cu puțin peste 200 lei, ceea ce nu reprezintă nici pe departe o creştere cu 50 de procente (n.r. – 25 la sută în ianuarie 2018 şi 25 la sută în ianuarie 2019)”, au arătat membrii de sindicat.

+0 -0

1 COMENTARIU

se încarcă...