Zero la rapoartele de activitate ale aleşilor judeţeni

♦ Rapoartele de activitate ale aleşilor judeţeni botoşăneni, în frunte cu conducerea CJ, sunt inexistente

Consilierii județeni au „uitat” că trebuie să-și prezinte raportul de activitate anual în fața cetățenilor. Această obligativitate apare atât în Legea administrației publice locale, cât și în Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean. Cu toate acestea, aleșii județeni nici măcar nu s-au sinchisit de acest lucru.

Astfel, la alineatul 2 al articolului 88 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean se menționează clar că „fiecare consilier județean, precum și vicepreședinții Consiliului Județean, sunt obligați să prezinte un raport anual de activitate, care este făcut public prin grija secretarului general al județului”. La fel, la alineatul 3 din același articol se precizează că „fiecare președinte al Consiliului Județean prezintă anual, în fața autorității deliberative, un raport privind modul de îndeplinire a atribuțiilor sale”. Cum nici președintele CJ, Doina Federovici, nu a făcut acest lucru, nici aleșii județeni nu s-au grăbit să intre în legalitate.

„Pot să spun că acum se lucrează la acest raport”, a precizat Marius Ilincaru, directorul de Cabinet al președintelui CJ, deși pe 24 octombrie, la un an de la preluarea mandatului, Doina Federovici se grăbea să posteze pe Facebook un bilanț al activității sale. A făcut-o pe rețelele de socializare, nu și în fața plenului, așa cum obligă legea.

„Deocamdată nu am primit nimic”

La rândul său, secretarul general al județului, Marcel Stelică Bejenariu, a recunoscut că, deși a trecut mai bine de un an de la învestirea în funcție, iar din acest an mai sunt doar câteva zile, nimeni din conducerea CJ, dar nici din rândul consilierilor județeni, nu a depus raportul de activitate. „Ține de opțiunea fiecăruia. Într-adevăr, există această obligativitate, însă deocamdată nu am primit nimic. Obligația mea este de a primi aceste rapoarte și să le fac publice”, a recunoscut Marcel Stelică Bejenariu, care a susținut că, deși există controverse cu privire la textul legii, întrucât nu se precizează dacă este vorba de an calendaristic sau un an de la mandat, aceste rapoarte ar trebui depuse la fiecare an după învestirea în funcție.

„Așa mi se pare logic. Mandatul are patru ani, ar trebui să existe patru rapoarte de activitate”, a spus Marcel Stelică Bejenariu. Chiar și în cazul în care s-ar merge pe interpretarea că ar fi vorba de un an calendaristic, rapoartele de activitate au lipsit și la finele anului 2020. Dovadă este chiar site-ul CJ, la rubrica Rapoarte de activitate nefiind postat vreun document.

Aleşi obligaţi să se întâlnească periodic cu cetăţenii

Aceste obligații legale nu sunt întâmplătoare pentru că, potrivit Legii administrației publice locale, aleșii locali, implicit consilierii județeni, sunt obligaţi ca, în îndeplinirea mandatului, să organizeze periodic întâlniri cu cetăţenii, să acorde audienţe și să prezinte în Consiliul Județean o informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetățenii. Prin urmare, rapoartele de activitate ar trebui să includă și aceste informații, ori, de la constituirea noului Consiliu Județean, din 23 octombrie 2020, nu s-a aplicat deloc această prevedere. Cu alte cuvinte, toți cei 33 de consilieri județeni au decis să nu respecte obligația de a-și prezenta raportul de activitate.

„Nici nu știam de acest lucru. Dar îl voi întocmi, pentru că eu chiar am ce să scriu în el, întrucât sunt președinte al unei comisii de specialitate”, a spus consilierul județean Dan Deleanu.

De ce s-a ajuns la această situație, este greu de spus. Poate și pentru faptul că legea nu prevede vreo sancțiune expresă pentru neducerea la îndeplinire a acestei obligații. Deși, tot în Regulamentul de funcționare al Consiliului Județean, există un capitol separat denumit „Răspunderea aleșilor locali”, în care se menționează că „pentru încălcarea de către consilierii județeni a prevederilor Codului administrativ, a prevederilor legale referitoare la conflictul de interese și a prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean, Consiliul Județean poate aplica mai multe sancțiuni disciplinare”. Cum nedepunerea rapoartelor poate reprezenta o încălcarea a regulamentului propriu de funcționare, se pot aplica și sancțiuni. Acestea pornesc de la avertisment și până la retragerea indemnizației lunare pentru una sau două luni. Doar că sancțiunile se aplică de președinte, ori de plen, în funcție de situație, însă, dată fiind situația existentă, practic nu are cine să le aplice, întrucât toți sunt în culpă.

 

 

Deja ai votat!