Sfânta Maria Magdalena

a fost originară din Magdala, un sat pescăresc de pe țărmul vestic al Lacului Ghenizaret. Ea a fost tămăduită de șapte duhuri necurate de către Hristos și după această minune, a ales să-L urmeze.

Ea asistase și la învierea lui Lazăr și atunci fu întărită în credința sa în Fiul lui Dumnezeu. În timp ce ceilalți discipoli își abandonaseră Învățătorul în momentul arestării Sale, ea îl urmă până în curtea marelui preot apoi la tribunalul lui Pilat, asistă la procesul Său nedrept, la Patimile sale și rămase lângă Cruce, împreună cu Maica Domnului și cu Sfântul Ioan Teologul (Ioan 19, 25).

Maria Magdalena a participat la răstignirea Mântuitorului și a fost prima persoană care a aflat de la un înger că Iisus a înviat.

Potrivit Tradiției, Maria Magdalena L-a propovăduit pe Hristos și în Roma, unde l-ar fi convertit pe împăratul Tiberiu. Va ajunge și în Efes, spre a-i sta în ajutor Sfântului Ioan Evanghelistul în vestirea Evangheliei.

Revenită la Ierusalim, Maria Magdalena urmă învățătura Sfântului Petru, apoi a ajuns să predice  la Marsilia, în Galia (Franța). Aici în urma unei mari minuni îl convertește pe guvernatorul Galiei pe nume Ipatie căruia soția și copilul i-au fost înviați de Hristos Mântuitorul în urma rugăciunilor sfintei.

Părăsind Galia, Sfânta Maria Magdalena își continuă periplurile misionare în Egipt, Fenician, Siria, Pamfil ia și alte locuri, răspândind peste tot bună mireasmă a lui Hristos. Ea petrecu o vreme la Ierusalim, apoi plecă la Efes unde îl regăsi pe Sfântul Ioan Teologul, împărtășind cu el aceleași încercări și bucurându-se de învățăturile sale de inspirație dumnezeiască.

Ea a fost îngropata în peștera în care au dormit somnul de sute de ani Cei Șapte Tineri, pomeniți de Biserica pe 4 august.

Amintim că racla cu mâna stânga a Sfintei Maria Magdalena este prezenta la Mânăstirea “Simonos Petra“ din Sfântul Munte Athos.

 

– Preot Sandu OLIVIAN

 

Deja ai votat!