Puhoi de ajutoare pentru fermieri adoptate la debutul campaniei electorale

♦ În noaptea în care a debutat campania electorală pentru locale, Guvernul a aprobat despăgubiri pentru fermieri pe motiv că aceștia ar fi fost afectați în perioada martie - mai de criza economică generată de pandemia de Covid-19

0

Guvernul Orban a descoperit importanța ajutoarelor de stat acordate în perioada electorală.
Reuniți la ceas de seară, în noaptea în care a început campania electorală pentru alegerile locale, membrii Cabinetului Orban au aprobat trei Ordonanţe de Urgenţă şi o Hotărâre prin care acordă un sprijin total de 315 milioane lei pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectoarele bovin, suin şi avicol, în contextul pandemiei Covid-19, precum şi pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie – mai 2020 asupra sectorului apicol.

Astfel, deși pierderile și nevoia de ajutor a operatorilor economici au fost în perioada stării de urgență, care s-a sfârșit la 15 mai, când activitatea în mare a fost blocată, guvernul vine abia acum, cu mai puțin de 30 de zile înainte de alegeri și acordă ajutoarele de stat.

110 milioane de lei pentru crescătorii de pui

Astfel, pentru crescătorii de păsări din România vor fi compensate printr-o schemă de ajutor de stat, pierderi în valoare de 109,8 milioane de lei, adică 22,6 milioane de euro. Ajutorul de stat se acordă pe capacitatea de producţie în funcţie de speciile şi categoriile de păsări, respectiv, pui de carne, pui de curcă, găini ouătoare, găini rase grele şi pui eclozionaţi. „Valoarea totală ce poate fi acordată pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole nu depăşeşte echivalentul în lei a 100.000 euro”, se menţionează într-un comunicat al Ministerului Agriculturii.

Beneficiarii acestei măsuri sunt: crescătorii de păsări, respectiv, întreprinderile individuale şi familiale, persoanele fizice autorizate, după caz, precum şi persoanele juridice care desfăşoară activitate de reproducţie şi/sau incubaţie şi/sau creştere a păsărilor pentru carne sau ouă.

Fermierii au la dispoziţie 20 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului act normativ pentru depunerea documentaţiei. De asemenea, banii vor fi viraţi în conturile acestora până la sfârșitul anului.

Datele prezentate de Ministerul Agriculturii arătau că efectivul total de păsări a scăzut de la 73,20 milioane capete în luna aprilie 2019 la 70,14 milioane capete în luna aprilie 2020, ceea ce reprezintă o scădere cu 4,17%. În ceea ce priveşte producţia de carne de pasăre, aceasta în luna aprilie 2019 a fost de 199.600 tone, iar în aceeaşi lună a anului curent a fost de 169.300 tone, însemnând o scădere cu 15,17%.

Bani mulți și pentru crescătorii de porci

De asemenea, vor primi bani și crescătorii de porci. Schemă de ajutor de stat este în valoare de 119,5 milioane de lei, aproximativ 25 de milioane de euro. Nici în acest caz ajutorul nu poate depăşi echivalentul în lei a 100.000 euro pentru fiecare fermă.

Beneficiarii acestei măsuri de sprijin sunt crescătorii care deţin animale din specia suine, respectiv, întreprinderile individuale şi familiale, persoanele fizice autorizate, după caz, precum şi persoanele juridice care desfăşoară activitate de îngrăşare şi/sau reproducţie a suinelor.

Fermierii au la dispoziţie 20 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului act normativ pentru depunerea documentaţiei și vor primi banii până la 31 decembrie.

Conform datelor raportate de Comisia de Clasificare a Carcaselor în perioada 29 martie – 31 mai 2020, preţul în viu al cărnii de porc a scăzut de la 7,53 lei/kg la 5,41 lei/kg reprezentând o scădere a preţului de 28,1%. De asemenea în perioada 29 martie – 26 aprilie 2020, numărul de animale sacrificate din specia porcine a scăzut de la 61.869 cap/săptămână la 46.892 cap/săptămână, reprezentând o scădere de 24,2%.

100 de euro pentru fiecare vacă adultă

O a treia Ordonanţă de Urgenţă se referă ajutoarele acordate crescătorilor de vaci, care au fost afectați de criza economice generate de pandemia Covid-19. Sunt vizați fermierii ce deţin în exploataţie minim 91 de capete de bovine. „Cuantumul sprijinului de stat este de 100 euro/cap femelă bovină adultă, vârsta minimă 24 luni”, dar nu mai mult de 100.000 de euro. Valoarea totală a schemei de ajutor este de 35,7 milioane de lei, adică aproximativ opt milioane de euro. Și în acest caz fermierii vor trebui să depună documentația în următoarele trei săptămâni, iar banii îi vor primi până la sfârșitul anului.

Pentru fermierii care deţin între cinci şi 90 capete de bovine se acordă fonduri prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, respectiv Măsura 21 – Măsura specifică de acordare a unui sprijin temporar cu caracter excepţional în cadrul FEADR ca răspuns la epidemia Covid-19. În acest caz, bugetul aproximativ este de 60 de milioane de euro, iar ajutorul per beneficiar va fi de maxim 7.000 de euro şi poate fi acordat în funcţie de dimensiunea exploataţiei. Termenul maxim până la care Statul Membru va plăti suma forfetară este de 30 iunie 2021, pe baza unei cereri de sprijin aprobată de autoritatea competentă până la 31 decembrie 2020.

Apicultorii autorizați primesc 25 de lei pe stup

Tot în acea şedinţă, Guvernul a adoptată și o Hotărâre pentru acordarea de ajutoare apicultorilor afectați de fenomenele „hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie – mai”. Cuantumul ajutorului este de 25 lei/familia de albine, iar valoarea totală a schemei de ajutor de minimis este de 49,94 milioane lei, reprezentând puțin peste zece milioane euro.

Beneficiarii acestei măsuri sunt apicultorii ce care deţin atestat de producător valabil la data depunerii cererii, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, dar și persoanele juridice, precum şi oricare formă asociativă cu sau fără personalitate juridică. Aceștia trebuie să aibă familii de albine înscrise în baza de date naţională apicolă la data 1 martie 2020 și la Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. Aceștia vor trebui să depună solicitările până la 15 septembrie și vor primi banii până la finele anului.

Deja ai votat!
se încarcă...