Fiscul a elaborat procedura eșalonării la plată a datoriilor generate de pandemie

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a elaborat procedura de aplicare a acordării eşalonării la plată a datoriilor restante cauzate de criza economico-sanitară.

Cererile vor putea fi depuse prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, după publicarea ordinului președintelui ANAF în Monitorul Oficial. Proiectul de ordin a fost elaborat în vederea reglementării procedurii ce trebuie aplicată în mod unitar atât de către contribuabili, cât și de către organele fiscale. De asemenea, prin proiectul de ordin au fost elaborate şi modele de formularele utilizate de organele fiscale pentru soluţionarea cererilor depuse de mediul de afaceri.

Eşalonarea la plată simplificată se acordă pe o perioadă de maxim 12 luni

Eşalonarea la plată simplificată se acordă pe o perioadă de maxim 12 luni, pentru obligaţiile bugetare datorate după declararea stării de urgenţă. „Adoptarea acestei facilităţi a vizat susţinerea conformării la plată şi menţinerea lichidităţilor financiare pentru revitalizarea activităţii contribuabililor, ca efect al crizei sanitare”, se arată într-un comunicat al ANAF

Potrivit sursei citate, condiţiile de acordare ce trebuie îndeplinite debitor sunt: să depună cerere până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv şi să nu înregistreze obligaţii bugetare restante la data declarării stării de urgenţă, nestinse la data eliberării certificatului de atestare fiscală. Totodată, nu trebuie să se afle în procedura faliment sau în dizolvare. Trebuie să aibă depuse toate declaraţiile fiscale şi să nu i se fi stabilit răspunderea potrivit legislaţiei privind insolvenţa şi/sau răspunderea solidară.

Eşalonare la plată acordată în baza unei cereri

Ca avantaj al accesării eşalonării la plată simplificate: este o alternativă la măsurile fiscale adoptate după intrarea în starea de urgenţă, în vederea susţinerii conformării voluntare la plată pentru obligaţiile acumulate în perioada de criză sanitară. Totodată, reprezintă o procedură simplificată de acordare a eşalonării la plată, pentru contribuabilii care şi-au achitat obligaţiile fiscale datorate până la data intrării în starea de urgenţă şi se acordă numai în baza unei cereri la care se poate ataşa o propunere de grafic, fără a fi depuse alte documente.

Termenul de soluţionare este de cel mult cinci zile şi se suspendă executarea silită pentru obligaţiile bugetare ce fac obiectul eşalonării la plată. Pe de altă parte, nu se constituie garanţii, nu se consideră a fi restante obligaţiile bugetare pe perioada eşalonării la plată, iar pe perioada eşalonării la plată contribuabilii trebuie să achite toate obligaţiile născute în această perioadă, cu posibilitatea de prelungire a termenelor de plată.

Deja ai votat!