Inspecţie tematică în şcolile botoşănene

În perioada 18 – 22 octombrie 2021, în toate unităţile de învăţământ botoşănene se desfășoară o inspecţie tematică. Potrivit celor precizate de Ada Macovei, inspector şcolar general, inspectorii şcolari vor verifica documentele manageriale dar şi modul în care au fost rezolvate problemele constatate cu prilejul controlului mixt coordonat de Prefectura Botoşani. Verificarea încadrării personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic, a respectării normării și legislației în vigoare; monitorizarea respectării orarului școlii și realizării lecțiilor în format fizic/ online de către toți profesorii, asigurarea condițiilor necesare desfășurării activității în scenariile propuse și probabile, verificarea ritmicității notării sunt alte două coordonate ale acestei inspecţii tematice.

Conducerile de şcoli vor trebui să demonstreze cum s-au derulat orele de pregătire suplimentară din anul şcolar 2020 – 2021. Pe partea financiară, inspectorii şcolari vor solicita informaţii legate de modul de atragere și de gestionare a resurselor pentru buna funcționare – asigurarea cu combustibil pentru iarnă, organizarea transportului școlar/orare microbuze, asigurarea necesarului de măști și dezinfectanți, achiziționarea tabletelor/altor dispozitive electronice, necesare lucrului de la distanță, în mediul online.

Reprezentanţii IŞJ vor urmări în şcoli cum se asigură securitatea elevilor și a cadrelor didactice, dacă se respectă măsurile impuse de actuala criză sanitară, cum sunt monitorizate absențele și situațiile de risc, scenariile de funcționare și comunicarea cu IŞJ, Direcţia de Sănătate Publică, dar şi comunicarea intra și interinstituțională. Totodată, vor asigura consilierea necesară pentru eficientizarea managementului unității de învățământ”, a declarat Ada Macovei.

Deja ai votat!