Finanţare europeană pentru dezvoltarea unui traseu cultural în zona transfrontalieră

Consilierii municipali botoşăneni au astăzi 14 iunie, începând cu ora 11:00, şedinţă extraordinară. Aceştia vor dezbate proiectul de hotărâre vizând aprobarea Proiectului „Eminescu – o cultură – o rută în zona transfrontalieră Botoşani – Bălţi” şi a cheltuielilor legate de acest proiect. Totodată, aleşii locali vor aproba acordul de parteneriat aferent acestui proiect, având ca semnatari Municipiul Botoşani – ca lider de proiect, Direcţia Judeţeană de Cultură Botoşani, Municipiul Bălţi şi Liceul „Mihai Eminescu” Bălţi.

Bugetul proiectului are o valoare totală eligibilă de 1.620.625, 26 de euro, din care finanţarea nerambursabilă este de 1.458.562,73 de euro. Municipiului Botoşani îi revine suma de 730.880,22 de euro, din care finanţare nerambursabilă 657.792,19 de euro. Contribuţia proprie a municipalităţii botoşănene este de 73.088,03 de euro, plus 1.620,24 de euro cheltuieli neeligibile.

Promotori ai valorilor eminesciene

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea până în 2025 a atractivităţii turistice a două municipii din zona transfrontalieră România – Republica Moldova, cu un nou traseu cultural comun, ce creează o imagine turistică unică şi diferenţiază regiunile ţintă ca promotori ai valorilor eminesciene unice şi milenare: artă, personalităţi, evenimente culturale locale, punând în valoare moştenirea culturală comună româno – moldovenească.

Pe parcursul a 24 de luni va fi dezvoltată infrastructura turistică, cu un nou traseu turistic cultural transfrontalier ce sporeşte vizibilitatea turistică a diversităţii comune a artei lui Eminescu şi moştenirea sa culturală. Pe parcursul a 12 luni se va urmări creşterea capacităţii a 30 de operatori turistici, furnizori de servicii, ONG-uri în domeniul turismului, a două administraţii publice locale şi a două instituţii publice în domeniul educaţiei şi culturii din Botoşani şi Bălţi în definirea, dezvoltarea şi promovarea unui produs turistic cultural comun care păstrează şi valorifică moştenirea culturală comună a artei eminesciene. Totodată, proiectul urmăreşte punerea în valoare a valorilor comune şi a moştenirii eminesciene de către tânăra generaţie de pe ambele părţi ale râului Prut prin studierea şi cercetarea operei clasice a lui Mihai Eminescu şi organizarea de evenimente culturale şi educaţionale în municipiile Botoşani şi Bălţi.

Ruta turistică eminesciană va fi pusă în valoare prin amplasarea mobilierului urban: 100 de plăci de piatră naturală cu versurile poetului, ce vor marca traseul, amplasarea a zece totem-uri obiective traseu şi trei totem-uri digitale de exterior, amplasare litere volumetrice luminoase în Botoşani, la fântâna arteziană din Piaţa 1 Decembrie, semnalizarea aleilor principale din Parcul Eminescu cu şapte totem-uri pe structură metalică ce vor purta numele poeziilor lui Eminescu, amplasarea a trei panouri informative pentru prezentarea traseului turistic, amplasarea unui grup statuar în Centrul Istoric şi Parcul Mihai Eminescu, consolidarea şi reabilitarea a două foişoare din Parcul Eminescu, amenajarea unui centru de conferinţe multimedia cu dotări de ultimă generaţie şi picturi 3D în clădirea din sticlă din Centrul Istoric. În paralel cu lucrările de infrastructură, vor fi derulate la Botoşani activităţi precum: crearea unei expoziţii transfrontaliere permanente la Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică Botoşani, implementarea unui calendar de evenimente tematice culturale transfrontaliere, elaborarea unei strategii de promovare turistică a Municipiului Botoşani, inclusiv promovarea traseului turistic transfrontalier eminescian, organizarea unei vizite de studiu, a unui summit turistic şi a unui concurs online de desene bazat pe opera poetului.

 

Deja ai votat!