Fiscul cere falimentul RAFO Oneşti

Fiscul a cerut intrarea în faliment a RAFO Oneşti, reintrată în insolvenţă în 2016 şi a cărei platformă industrială scoasă la licitaţie nu şi-a găsit încă cumpărător. În motivarea solicitării Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) arată că societatea nu şi-ar fi respectat planul de reorganizare şi ar fi acumulat noi datorii către creditori în cursul procedurii de insolvenţă, scrie profit.ro.

ANAF susţine că RAFO avea, la 24 octombrie 2018, obligaţii fiscale neachitate totale de peste 8,75 milioane lei, din care 3,34 milioane lei datorii curente mai vechi şi 5,39 milioane lei reprezentând obligaţii neachitate din planul de reorganizare.

În luna mai, Casa de Insolvenţă Transilvania, administratorul judiciar al Rafo Oneşti a scos pentru a treia oară într-o lună la licitaţie activele Rafinăriei Rafo Oneşti. În încercarea de a atrage investitori, preţul a fost scăzut din nou. Preţul a fost din nou redus, de la 59,5 milioane dolari, la prima licitaţie, şi 50,5 milioane dolari, la a doua încercare, la 44,6 milioane dolari, plus TVA.

La licitaţie se vând echipamente şi instalaţii specifice activităţii de procesare primară şi secundară a ţiţeiului, precum: instalaţie de distilare atmosferică şi în vid cu o capacitate de 3,5 milioane tone/an, instalaţii de hidrofinare a benzinei şi a motorinei, instalaţii de reformare catalitică a benzinei, de hidrodesulfurare a distilatului de vid, instalaţii de producere a hidrogenului, instalaţie de producere eteri pentru benzină (licenţă RAFO), instalaţie de desulfurare a gazelor şi recuperare a sulfului şi altele. Rafinăria este amplasată pe un teren în suprafaţă de 265 hectare şi este racordată la reţeaua de energie electrică de 110 KV. Activul beneficiază de reţea proprie de cale ferată uzinală cu acces la reţeaua naţională de transport pe cale ferată şi racord la reţeaua naţională de transport ţiţei prin conducte de la terminalul marin (Marea Neagră) de descărcare până la RAFO Oneşti.

Tabelul de creanţe al RAFO cuprinde datorii totale de peste 330 milioane lei, din care peste 90% (305 milioane lei) către fostul acţionar majoritar al companiei, Petrochemical Holding, grup înregistrat în Austria şi controlat de omul de afaceri rus Iakov Goldovski.

Deja ai votat!