ANAF atenţionează: termen limită pentru depunerea Declaraţiei

0

Termenul limită pentru depunerea „Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice” este luni, 16 iulie 2018.

Declarația se depune de cãtre persoanele care au obligația declarãrii veniturilor realizate din România sau/şi din strãinãtate în anul 2017, declarãrii impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza din România în anul 2018 şi de către persoanele care au obligaţia declarãrii venitului estimat pentru încadrarea ca plãtitor de contribuţii sociale şi, dupã caz, a declarãrii contribuţiilor sociale datorate pentru anul 2018.

Pentru depunerea declaraţiei online, pânã la 16 iulie 2018 inclusiv, se acordã o bonificaţie de 5% din impozitul pe venit plãtit integral pânã la 15 martie 2019 inclusiv, reprezentând obligaţiile fiscale anuale pentru anul 2018. Valoarea bonificaţiei

diminueazã impozitul pe venitul net anual plãtit şi se aplicã corespunzãtor şi pentru contribuţiile sociale datorate potrivit legii.

Declaraţia se poate depune şi în format hârtie la registratura administraţiilor fiscale ale ANAF, sau prin poştă, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Formularul şi instrucţiunile de completare pot fi descărcate online de pe portalul

www.anaf.ro, (la următorul link:

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/DU_PF_OPANAF_1155_2018.pdf.)

Informaţii detaliate pot fi obţinute prin accesarea secţiunii Asistenţă Contribuabili

de pe portalul www.anaf.ro, rubrica „Despre impozite şi taxe – Despre impozitul pe venit” sau apelând la numãrul 031.403.91.60. De asemenea, specialiştii structurilor de asistenţă pentru contribuabili oferă la sediile ANAF informaţiile necesare în vederea completării şi depunerii Declaraţiei Unice.

Declaraţia Unică poate fi rectificată de către contribuabili din proprie iniţiativă.

+0 -0
se încarcă...