MATRIŢA ZILEI – 22.10.2021/9.9.5.5.

1111
2222
66

FOC – 1,5,9 – 4 elemente

APĂ – 2,6 – 6 elemente

AER – 3,7 – 0 elemente

PĂMÂNT – 4,8 – 0 elemente

 

Vibraţia zilei de azi vine în contextul energiei lui 4 , cea a oamenior practici, gospodari, gare se ghidează după reguli bine stabilite şi care funcţionează eficient doar într-un cadru delimitat. Energia lui 4 aduce şi o dâră de severitate, posomorâre, cu înclinaţii şi tendinţe de a-i presa pei din jur şi o dezaprobare a tuturor celor care nu se încadrează în pătratul regulilor. Păi, lumea întreagă e mai mult decât un pătrat. Este supusă schimbărilor şi este util ca singurele reguli ce este absolut necesar a fi respectate, sunt legile divine, în ideea menţinerii unui echilibru (66) între psihic (1111) şi emoţii (2222). Azi este despre legi şi echilibru, de aceea am ales să prezint cele 12 legi divine pentru a ne putea continua călătoria prin viaţă şi de a face faţă oricăror provocări. Legile sunt uşoare şi de bun simţ, iar cei care le învaţă şi le aplică vor şti, instinctual, că dacă toată lumea le-ar respecta, legea umană nu ar mai fi necesară. Ele sunt simple.

Prima lege e Legea Unităţii Divine, care ne spune că absolut tot ce există în acest Univers , fie că este văzut sau nevăzut, este interconectat, că suntem cu toţii picături ale aceluiaşi ocean şi că noi toţi formăm oceanul însuşi. Nicio descriere în cuvinte nu este total adecvată pentru a putea arăta cu exactitate acest lucru. El se simte. Când rezonăm cu frecvenţa unităţii divine suntem calmi, echilibraţi şi în pace, indiferent de situaţiile cu care ne confruntăm. Graţie acestei legi, toată viaţa, toată energia provine dintr-o singură sursă şi toate lucrurile sunt legate între ele.

A doua lege, Legea Vibraţiei susţine că toată materia e formată din particule care vibrează la o anumită frecvenţă. E o lege imuabilă. Rezonăm cu orice vibrează pe aceeaşi frecvenţă. Dacă dorim să vedem cum e natura vibraţiei pe care o transmitem în univers, e util să observăm cu ne simţim. Dacă simţim bucurie, fericire, etc., emitem o vibraţie cu o frecvenţă înaltă. Dacă simţim furie, tristeţe, etc., emitem o vibraţie de frecvenţă joasă. Cea mai bună metodă de a ne determina calitatea vibraţiei este de a privi calitatea relaţiilor, a circumstanţelor, a evenimentelor actuale. Calitatea vieţii noastre este un rezultat direct al calităţii noastre vibraţionale. Noi vibrăm din întreaga noastră fiinţă.

A treia lege, Legea Acţiunii Inspirate spune că trebuie să facilităm conştientizarea, aplicarea şi funcţionarea corespunzătoare a celorlate legi spirituale în viaţa noastră, prin intermediul acţiunilor inspirate.

În conformitate cu a patra lege, Legea Atracţiei, atragem în vieţile noastre toate acele evenimente, situaţii, circumstanţe, oameni, care rezonează cu gândurile şi emoţiile dominante care pot fi atât conştiente, cât şi inconştiente. Legea Atracţiei nu deosebeşte bun de rău, nu judecă, este neutră, nu pedepseşte şi nici nu recompensează. Ea serveşte doar pentru a aduce împreună energiile de aceeaşi natură, intensitate şi frecvenţă vibraţională.

A cincea lege, Legea Compensaţiei divine înseamnă legea semănatului şi a culesului. Ce semeni, aia culegi. Evident, dacă semeni grâu, culegi grâu. Iar dacă semeni neghină, neghină culegi. Nu e nevoie de o lege ca să ne dăm seama de acest lucru.

A şasea lege, Legea Cauzei şi Efectului confirmă că pentru fiecare efect există o cauză specifică şi previzibilă, la fel cum pentru fiecare cauză există un efect specific şi previzibil. Pentru înţelegerea acestei legi, trebuie să înţelegem foarte bine că viaţa nu e construită pe întâmplări accidentale. Totul, dar absolut totul se întâmplă cu un motiv.

A şaptea lege, Legea Corespondenţei ne învaţă că starea vieţii noastre nu este altceva decât o reflectare a minţii noastre. Când schimbăm modul în care privim lucrurile, lucrurile pe care le privim se schimbă. Lumea noastră exterioară nu este altceva decât o reflectare a lumii noastre interioare, iar realitatea exterioară nu este decât o oglindă a ceea ce se întâmplă în interiorul nostru.

A opta lege, Legea Ritmului ne învaţă că energia este timpul în mişcare, creând cicluri şi modele atât în lumea noastră exterioară, cât şi în lumea noastră interioară. Gândurile, stările noastre de spirit şi emoţiile noastre sunt în continuă schimbare, trecând de la o extremă la alta. O stare specifică se menţine pentru o anumită perioadă de timp, apoi dispare. Totul este într-o continuă naştere, dezvoltare, transformare, moarte. În lumea noastră fizică nimic nu stă pe loc. Nici măcar noi nu suntem aceiaşi nici măcar pentru o fracţiune de secundă. Nici în plan fizic, nici în plan mental. Totul este energie.

A noua lege, Legea Transmutării Energiei este principala cauză a schimbărilor, tot ce se întâmplă în lume reprezintă transformarea unei forme de energie în altă formă de energie. Gândurile bune vor produce acţiuni bune, iar gândurile rele vor produce acţiuni rele. Ce trimitem către Univers şi confirmăm prin semnătura noastră energetică se întoarce la noi în forma sa materială. Energia negativă poate fi transformată în energie superioară şi este consumată de cea pozitivă atunci când procesul transmutaţiei are loc în mod conştient prin afirmaţii pozitive, gândire pozitivă. Cea mai corectă rugăciune este recunoştinţa, mulţumirea pentru ceea ce avem deja.

A zecea Lege, Legea Polarităţii guvernează peste tot ceea ce este, peste toate lucrurile animate şi însufleţite, peste gândurile, emoţiile şi sentimentele noastre. Orice lucru are 2 poli , două extreme. Toate adevărurile sunt pe jumătate adevăr, fiecare adevăr este pe jumătate real şi pe jumătate fals, extremele se atrag iar paradoxurile pot fi conciliate. Există câte două părţi ale lucrurilor atât însufleţite, cât şi neînsufleţite. Fiecare lucru are o faţă văzută şi una nevăzută.

A unsprezecea lege, Legea Genurilor este imuabilă. Principiul de gen este intrinsec oricărei forme existente, inclusiv corpului uman, care este conceput într-o biologie a principiului de gen. Fiecare fiinţă umană are un corp fizic masculin sau feminin. Indiferent cât de mic este un elemant al creaţiei, pornind de la nivelul microscopic al moleculelor subatomice şi până la stele sau sisteme solare, totul este creat din Legea Genurilor. Este imposibil ca această creaţie să existe fără această lege divină. Legea Genurilor guvernează absolut toate cele 3 planuri: spiritual, mental şi material. În planul material se aplică la tot ceea ce s-a manifestat indiferent de natura sa organică sau anorganică în toate cele patru regnuri: mineral, vegetal, animal şi uman.

A douăsprezecea lege, Legea Relativităţii .Totul este relativ. Totul este menit să se întâmple şi să se schimbe pentru că, experimentând creştem spiritual şi ne consolidăm lumina din noi. Tot ceea ce este aparent bun, are o parte ascunsă rea şi tot ceea ce e aparent rău are o parte ascunsă bună. Din moment ce totul este energie şi energia se află într-o continuă mişcare şi ritm, totul se schimbă în mod constant. În ultimă instanţă există doar schimbare , nimic nu rămâne vreodată la fel.

Recomandarea zilei. Conştientizând toate legile divine ale Universului şi lucrând cu ele în mod conştient, calitatea vieţii noastre atinge nivele înalte, iar noi avem acces la adevărurile universale, ne atingem scopul prezenţei noastre în această lume materială. Adevărul suprem nu poate fi cunoscut, ci doar experimentat. Cei care l-au gustat ştiu că este cât se poate de real şi este dincolo de minte, corp sau ego.

MINUTUL DE AUR : favorabil pentru lansarea celor mai fierbinţi dorinţe către Univers, minutul de aur pare astăzi, 22.10.2021 la ora 22:10.

CODUL BANILOR ȘI A SUCCESULUI: 4159

Anca SOFIAN

Deja ai votat!