Exemplu de colectare selectivă a gunoiului la Garda de Mediu (foto – video)

La sfârșitul săptămânii trecute Garda de Mediu Botoșani a predat operatorului de salubritate deșeurile colectate selectiv de angajații instituției. Este vorba de PET-uri și hârtie/carton.

Cu această ocazie, comisarul șef al Gărzii de Mediu Botoșani, Cristina-Ionela Kashyap, a arătat procedura pe care instituțiile publice și agenții economici trebuie să o urmeze pentru a preda deșeurile colectate selectiv. Astfel, mai întâi trebuie transmisă comanda către operatorul de salubritate, care apoi vine să preia deșeurile colectate separat. În paralel, trebuie completate formularele de încărcare – descărcare deşeuri nepericuloase. „Transportul şi controlul deşeurilor nepericuloase destinate operaţiilor de colectare, stocare temporară, tratare, valorificare, eliminare se efectuează pe baza formularului de încărcare-descărcare deşeuri nepericuloase, completat şi semnat de către expeditor, transportator şi destinatarul deşeurilor nepericuloase”, a spus Cristina-Ionela Kashyap, adăugând că formularul se completează de către expeditor în trei exemplare şi se păstrează după cum urmează: „un exemplar semnat şi ştampilat la expeditor, unul la transportator, semnat, completat cu codul numeric personal al persoanei care transportă deşeurile şi cu numărul de înmatriculare al mijlocului de transport, iar ultimul se transmite destinatarului prin intermediul transportatorului”. „După semnarea şi ştampilarea formularului de încărcare-descărcare de către destinatar, acesta îl retransmite expeditorului prin fax sau prin poştă, cu confirmare de primire”, a mai afirmat șefa Gărzii de Mediu.

Fiecare transport de deşeuri nepericuloase trebuie să fie însoţit de un formular de încărcare-descărcare deşeuri nepericuloase, iar în final se completează Registrul de evidenta a deșeurilor colectate separat.

 

Deja ai votat!